Dvě a půl tuny oblečení naše Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek darovalo pracovníkům Diakonie Broumov. Oblečení tak bude použito pro znevýhodněné občany, pro osoby, které se z nějakého důvodu ocitly v krizové životní situaci či na okraji společnosti. Jsme rádi, že nepotřebné šatstvo tak bude použito k dobročinným účelům.  

Moc děkujeme všem štědrým dárcům, kteří nám do našeho Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek darují nepotřebný textil, hračky či domácí potřeby. Darované věci třídíme, poskytujeme materiální pomoc osobám bez přístřeší či osobám nacházejícím se v hmotné nouzi nebo je prodáváme v našich charitativních obchůdcích ADRA. Výtěžek z prodeje podporuje dobrovolnické programy ve Frýdku-Místku.