Sběr dárku v rámci projektu Dárek pro druhé = radost pro všechny již skončil a my se postupně vrhli na třídění a následné balení. Dárečků jsme vybrali opravdu velké množství a jsme za to rádi. I přesto, že poptávka ze strany přijímajících zařízení ať už sociálních služeb či zdravotnických zařízení bylo mnohonásobně vyšší než předešlé léta, s vaší pomocí jsme to dokázali a můžeme rozdávat prostřednictvím Dárku pro druhé radost lidem, kteří by na Vánoce nic nedostali.

Velkou část dárečků jsme už rozvezli a ty další to čeká v nejbližších dnech. Dárek pro druhé už těší svého seniora v třineckém zařízení Seniordomy Pohoda. Koordinátorka dobrovolníků pro Třinec a okolí, Eva Miškejová, poděkovala všem, kteří darovali Dárek pro druhé: „Věříme, že v této nelehké době budou dárečky pro seniory povzbuzením, že je potěší, že nejsou ostatním lhostejní, a že to posílí jejich naději, že bude brzy lépe. Těší nás být Vašimi posly a předávat radost druhým. Všem dárcům ze srdce děkujeme.“

Mezi další zařízení, kde dárek již dělá klientům radost, patří zařízení Medela – péče o seniory na Ostravici, Domov sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku, Domov pokojného stáří ve Frýdku-Místku a Domov pro seniory ve Frýdku-Místku. O Vánocích najdou po stromečkem maličkost také uživatelé Penzionu pro seniory ve Frýdku-Místku a ve Středisku sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s Armádou spásy – prevence bezdomovectví, v rámci které potěšíme rodiny v hmotné nouzi a matky samoživitelky.

Předání Dárků pro druhé v Nemocnici Milosrdných sester, které proběhlo 10.12., zhodnotila koordinátorka pro Kroměříž Ivana Šišková: „Naši dobrovolníci společně s muzikanty potěšili pacienty Nemocnice Milosrdných sester v Kroměříži, kde jim přišli zahrát a zazpívat vánoční koledy. Při této příležitosti jsme také předali pacientům dárečky, které nám přichystali studentky Střední zdravotnické školy a také dobrovolnice programu SetKavárna. Jsme rádi, že jsme alespoň trochu mohli pacientům i zdravotníkům zpříjemnit jejich čas a přispět k dobré náladě.“

Ze srdce děkujeme všem, kteří se zapojili do krásného projektu Dárek pro druhé a věnovali něco hezkého lidem, kteří jsou osamělí. Věříme, že jsme jim alespoň tímto zprostředkovali atmosféru Vánoc.

Kolektiv dobrovolnického centra Frýdek-Místek