Veselé děti na fotografii jsou žáky Základní školy na Nové Vsi. Také tam celý školní rok soutěžili o hADRÁčky při sběru textilu. Dnes jsme pogratulovali vítězům a všem dětem jsme poděkovali poučným zážitkovým programem o tom, k čemu ADRA ve Frýdku-Místku použitý textil využívá. Zajímá také vás, proč se v dobrovolnickém centru tolik angažujeme ve sběru oblečení?
 
Tvrdíme přece, že to hlavní a nejdůležitější, čemu se věnujeme, je realizace dobrovolnických programů… Rádi vám prozradíme, jak to spolu souvisí. 

Jsme nadšení, že se nám podařilo skloubit tyto krásné a užitečné aktivity: 
• vzájemnou pomoc lidí v naší lokalitě,
• výchovu k šetrnému využívání životního prostředí,
• finanční přínos umožňující realizaci dobrovolnictví i v době ekonomické krize.

Jak tedy konkrétně pracujeme s použitým textilem?
• Sesbírané oblečení třídíme na dvě pomyslné hromady:
– horší textil určený k recyklaci, který odvážíme ke zpracování specializovanou firmou,
– oblečení, které je vhodné k dalšímu používání novými majiteli, prodáváme v Charitativních obchodech a získanými penězi podporujeme dobrovolnické programy. Učíme veřejnost, že znovupoužívání oblečení je ekologický a moderní trend, který významně pomáhá šetřit přírodní zdroje naší planety a je v tom rozhodně efektivnější, než pouhá recyklace. 
• Navíc provozujeme Sociální šatník, kde zdarma oblékáme ty nejpotřebnější – osoby bez přístřeší a občany v hmotné nouzi.

Lenka Zaciosová