Červen je měsícem začátků a konců. Začíná léto. Končí škola. Začínají prázdniny. Prodlužují se dny. Sbírají se jahody, dozrávají třešně.

A my v DC ADRA máme dny nabité k prasknutí. Prací, ale i velkou radostí. Začínáme nové programy v zařízeních, které projevily zájem s námi spolupracovat. Připravujeme pro svou roli nové dobrovolníky. Ty současné vzděláváme v zajímavých tématech. S kontaktními osobami hledáme nové podoby dobrovolnictví po covidové době. S dobrovolníky se setkáváme při supervizních sezeních a sdílíme jejich zkušenosti a zážitky. Zkrátka červen je plný prožitků a nových začátků.