Milí dobráci J
Na sklonku loňského roku jste od nás obdrželi dopis s žádostí o sepsání vašeho příběhu. Jsme téměř na konci ledna a příběhů máme málo. 
Obracíme se tedy na vás znovu, zkuste si vzpomenout na počátky vaší dobrovolnické činnosti, možná jste zažili něco komického, někdy možná smutného. A přece, obojí patří do našich životů.
 
 
Smyslem našeho konání je vydání knihy dobrovolnických příběhů, kde autory jsou lidé, kteří dobrovolně věnují čas druhým nebo obecně prospěšné činnosti.
 
Uzávěrka příběhů je 31.3. 2014. Příspěvky zasílejte na dobrovolnik@adra.cz nebo na adresu DC ADRA.
Těšíme se na vaše příspěvky a přejeme tvůrčího ducha !