S velikou radostí Vám oznamujeme, že letos se nám naskytla příležitost pořádat ve spolupráci s OC Frýda na Příborské ulici ve Frýdku-Místku Adventní benefiční koncert ADRA, který proběhne dne 8. 12. 2019 od 14 hod. Slavnostním odpolednem nás provede herečka Ostravského divadla Mír Kristýna Lišková. Vystoupí cimbálová Kotkova muzika a zpěvák Voxel. Pojďme se zastavit v dnešním uspěchané době a podpořit tým, který se skládá z 500 dobrovolníků ADRA v našem kraji, který svůj čas věnují dětem s poruchou autistického spektra, osamoceným seniorům a lidem s různým postižením.

Vstupné bude zcela dobrovolné! Všichni účinkující zde vystoupí bez nároku na honorář, za což jsme jim opravdu velice vděčni.

Věřím, že nás podpoříte také. Jak?

  • Na místě budou umístěny stolečky s pokladničkami.
  • Budete mít také příležitost nás podpořit přes platební terminál pro platební karty.
  • Mezi přítomnými budou také dobrovolníci s mobilními kasičkami.
  • Pro firmy zde bude stánek s přítomným fundraiserem, který Vám na místě vyplní darovací smlouvu pro odečet z daní.
  • Přispívat můžete také již nyní, ale také po koncertu zasláním daru na číslo účtu:  808777808/0300 v. s. 210
  • Dále je můžete darovat formou Dárcovské SMS ve tvaru:

DMS ADRADOBROVOLNIK 30

DMS ADRADOBROVOLNIK 60

DMS ADRADOBROVOLNIK 90

Veškerý výtěžek sbírky půjde na podporu dobrovolnických programů – nákup materiálu pro aktivity v jednotlivých programech, školení dobrovolníků, proplácení lékařských potvrzení o zdravotní způsobilosti, proplácení potvrzení výpisu z rejstříku trestů, proplácení jízdného, pojištění pro výkon dobrovolné činnosti, zajištění pravidelných supervizí, výlohy na kancelářské potřeby, energie, aj.

Každá pomoc něco stojí!

Na setkání s Vámi u Adventního čaje v OC Frýda se těší

Leona Sroková

Fundraiser, Koordinátor dobrovolníků