Dobrovolnické centrum ADRA vede v Kroměříži sociální šatník, jehož účelem je zajišťovat materiální pomoc osobám bez domova a osobám v sociálně tíživé situaci. Materiální pomoc je vydávána na základě žádosti potvrzené např. sociálními pracovníky městského úřadu.  Dana Trubenová, vedoucí sociálního šatníku a charitativního obchůdku však pomáhá i mimo svoji práci. Bezdomovci, kteří jí v neděli pomáhají se svozem kontejnerů na textil obdrží oběd, který vaří ze surovin z potravinové banky a příspěvků dárců.

Nově od února letošního roku, kdy bez varování ukončila svou činnost společnost provozující „teplou židli“ pro osoby bez domova, vede tuto „seďárnu“ ADRA, která ji bude provozovat až do března. Právě pro tyto účely schválili členové zastupitelstva přidělení dotace ve výši 20 000 korun, která poslouží na pokrytí nákladů za únor a březen. “Jsme rádi, že ADRA vyšla městu vstříc, a že seďárnu bude porvozovat.” uvedl místostarosta města Vít Peštuka.

Seďárna je otevřena denně od 19:00 do 07:00 na adrese Riegrovo náměstí 152, tedy před vstupním prostorem do charitativního obchůdku. Služba slouží pro muže bez domova, kteří nemají peníze nebo nesplní podmínky pro přijetí do zařízení sociálních služeb, případně tato zařízení nemohou využít z kapacitních důvodů.

Muži, kteří chtějí seďárnu využít musí splňovat podmínky, aby byly do prostor seďárny vpuštěni. Nesmí trpěn nakažlivou infekční chorobou a v dechu jim nesmí být naměřeno více než jedno promile alkoholu. Dále se nesmí chovat hlučně a agresivně, nesmí zde kouřit ani konzumovat alkohol či požívat jiné omamné látky.

Ing. Dana Trubenová

Koordinátor, vedoucí charitativního obchůdku a sociálního šatníku Kroměříž