Ohlédněme se za posledními 15 lety, přesně tak dlouho již působí Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku. Chystáme velký slavností večer v kině Nová scéna Vlast a celý nadcházející měsíc jsme pojali jako březen – měsíc dobrovolníka.

Děkujeme všem těm, kteří nás podporují, všem těm, kteří s námi pomáhají druhým. Nechť se stále v lidech rodí myšlenka vzájemné mezilidské pomoci, ať už prostřednictvím vlastní dobrovolné činnosti či třeba darováním nepotřebného textilu nebo finanční či jinou podporou v rámci veřejné sbírky.

Připomeňme si společně 15 let existence prvního Dobrovolnického centra ADRA v České republice.

Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Alice Šavrdová

Koordinátor dobrovolníků