Dobrovolnické centrum ADRA provozuje již téměř 7 let Sociální šatník ve Frýdku-Místku. V rámci Sociálního šatníku je nabízena materiální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší.  Výdej připraveného oblečení a obuvi probíhá každé pondělí od 9 do 12 hodin. Město Frýdek-Místek podporuje existenci Sociálního šatníku, zároveň přispívá ke zkvalitňování výdeje poskytované materiální pomoci. V souvislosti se stížnostmi obyvatel města jsou uživatelé šatníku vedeni k navracení nepotřebných, roztrhaných, špinavých a jinak zcela opotřebených kusů oblečení a obuvi, výměnou za čisté kusy. Uživatelé se mohou převléknout do čistého oblečení ve vyhrazené části Sociálního šatníku.

„Vedením evidence vydaného oblečení se snažíme motivovat uživatele k dostatečně časté výměně oblečení tak, aby byla zachována lidská důstojnost, zároveň se však snažíme zabránit zneužívání materiální pomoci. Spolupracujeme se sociálními pracovníky Magistrátu města, Úřadu práce, Slezské diakonie. Každý, kdo se dostane do složité životní situace, nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, se může skrze danou instituci obrátit na DC ADRA.“, uvedla Alice Šavrdová, koordinátorka sociálního šatníku.

Současně  žádáme obyvatele města, aby neponechávali vyřazené oblečení, obuv, potřeby do domácnosti, matrace, nábytek atp. v blízkosti kontejnerů na tříděný a směsný odpad. Právě zanecháváním těchto věcí na volně přístupných místech je podporován vznik tzv. „brlohů“, jejichž odstraňování je „boj s větrnými mlýny“, jak označil primátor města.

V případě vyřazení oblečení, obuvi, potřeb do domácnosti, se obraťte na DC ADRA Frýdek-Místek tel. č. 558 436 261, případně do igelitu zabalené věci vhoďte do jednoho z deseti kontejnerů na textil. Adresy jednotlivých kontejnerů naleznete na webových stránkách DC ADRA.  V případě vyřazení matrací, nábytku atp. kontaktujte Frýdeckou skládku, a.s. na tel. č. 558 623 546, která se nakládáním s odpady zajišťuje.