Dne 2. 5. 2016 byl otevřen v Kroměříži v pořadí již třináctý charitativní obchůdek. Otevření se uskutečnilo za účasti vedoucího DC ADRA Frýdek-Místek Stanislava Staňka, zástupců města Kroměříž, místostarosty PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Marie Sumcové a přítomen byl i hospodář MSS církve adventistů sedmého dne Ing. Jaroslav Stejskal. Mezi dalšími hosty byli ředitel ÚP Kroměříž Ing. Karel Smíšek, ředitelka oblastní Charity Kroměříž Mgr. Anna Valachová, Dis., psycholožka Psychiatrické nemocnice Kroměříž Mgr. Jana Janečková a další.

Součástí charitativního obchůdku je také sociální šatník, který bude sloužit sociálně potřebným, a to jedenkrát v měsíci.

„Podle vzoru ostatních adřích obchůdků budou moci lidé v provozní době přinést nepotřebné šatstvo, nakoupit, nebo nabídnout své služby jako dobrovolníci“, doplnila Ing. Dana Trubenová, koordinátorka vyškovského obchůdku a šatníku.

Výtěžek sbírky tohoto obchůdku by měl podpořit aktivity v oblasti dobrovolnictví a vytvořit stabilní zázemí pro jeho rozvoj,“ uvedl Stanislav Staněk.  V současné době je charitativní obchůdek metodicky a organizačně veden Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek.