Jsme rádi, že můžeme přinést v tomto čísle zpravodaje novou informaci, která se týká sběru obnošeného šatstva a obuvi. Od dubna tohoto roku budou moci občané umístit dary také do 10 kontejnerů označených logem ADRA rozmístěných ve Frýdku na ul. Sadová, Husova, Elišky Krásnohorské, Čs. červeného kříže, Hlavní třída a v Místku na ul. Beethovenova, ČS. armády, Malý Koloredov, Jiřího Trnky, Mozartova, Frýdlantská (viz mapka).

Společnost ADRA zajistila 10 kontejnerů pro občany města, aby zamezila nelegálnímu svozu šatstva a jeho povalování se v průběhu takovýchto sbírek kolem domů. Vedlo nás k tomu mnoho stížností na nedůslednost firmy, která sběr po domech organizovala. Mnoho z Vás pochopilo zmínku na letáčku o charitativním záměru sbírky, že se jedná o podporu sdružení ADRA. S uvedenou firmou jsme na těchto aktivitách nikdy nespolupracovali. Museli jsme však na své náklady z některých ulic uklízet pytle s věcmi, aby nedošlo ke znečištění právě sbíraným textilem. Ne vždy jsme měli dostatečné kapacity to zvládnout. Chceme upozornit, že ponechání pytlů před domem je přestupek a jako takový může být pokutován. Zodpovědný za „odpad“ (tak se pohlíží na odložený pytel) je ten, kdo jej tam ponechal. Proto raději k darování použijte kontejnery, či obchůdky.
Město nám vyšlo vstříc a umožnilo, i přes nedostatek volných prostor, na šesti místech v Místku a na čtyřech ve Frýdku rozmístit právě zmiňované kontejnery. Jsou natřeny zelenou barvou a označeny logem ADRA. Pokud se však ve vašem okolí objeví jiné kontejnery, nejsou legálně umístěny a jedná se o nedovolený zábor.
Moc si vážíme vaši podpory a přejeme si, aby vaše náklonnost vůči organizaci ADRA pokračovala. Snažíme se dělat dobrou práci a nezklamat Vaši důvěru.