Dne 3. 12. 2015 v prostorech tanečního sálu kulturního domu Trisia si dobrovolníci, zástupci města, sponzorů připomněli krásné počátky dobrovolnické práce na Třinecku. Vzpomínali hlavně ti, kteří se o dobrovolnictví zasloužili – manželé Halina a Zikmund Gorní, Marcela Lasotová.

K oceněným dobrovolníkům, kteří stáli u zrodu dobrovolnické myšlenky v jednotlivých programech patřili například: Marie, Bobková, Marta Zychewiczová, Zdeňka Korpášová, Josef Čech, Anna Dolejská, Anna Štvrtňová, Karel  Kloda, Eva Gryczová, Věra Bilanová, Marie  Niemcová, Marta Kajzarová, Irena Szymoniková, Anna Mitrengová.

Dobrovolnickým večerem provázela Petra Kantorová, o umělecký zážitek se postarali studentky ZUŠ Třinec a Jana Przywarová.

Pozvání přijala také paní Marie Adamusová, která seznámila přítomné s aktivitami klubu Marie, který se soustředí na podporu onkologických pacientů.

Poděkování patřilo také dobrovolníkům projektu Civilní ochrany města Třince. Jejich aktivity za celou dobu jejich působení představila aktivní členka Květa Przywarová.

Zástupci města v čele se starostkou paní Věrou Palkovskou a dalšími hosty Ellen Raszkovou, Miladou Hejmejovou a Radim Kozlovský poděkovali oceněným dobrovolníkům hodnotným dárkem.

 

Lenka Praus

Zástupce vedoucího DC ADRA