Tradiční oslava Dne Země ve Frýdku-Místku se uskutečnila v pátek 22. dubna od 8:30 do 17:30 hodin v Sadech Bedřicha Smetany. Během celého dne přicházely stovky dětí společně se svými pedagogy, rodiči nebo prarodiči a kamarády k jednotlivým stanovištím. Letošním tématem akce bylo „Globální oteplování“  se zaměřením na vodu, energii, vytápění, recyklaci nebo potraviny a také na dopad lidské činnosti na klimatické podmínky.

Dobrovolnické centrum ADRA si pro děti připravilo stanoviště, které bylo rozděleno na dvě části. Obě části byly věnovány tématu VODA a jejího nedostatku. Konkrétně jsme se zaměřili na africkou zemi Etiopie, ve které se organizace ADRA snaží pomoci lidem, kteří nemají přístup k nezávadné pitné vodě. Pro menší děti byla připravena dráha s názvem Cesta pro vodu, která symbolizovala mnohdy strastiplnou dlouhou cestu pro vodu. Děti si vyzkoušely nošení barelů a láhví plných vody a cestu jim přitom komplikovaly různé překážky. Starší děti měly za úkol nalézt na stromech v okolí stanoviště artikly, které jsou potřebné k životu (chléb, dům, voda). Poté jim byly postupně artikly odebírány tak, aby si děti uvědomily, že nejsou samozřejmostí nejen pro obyvatele Etiopie, ale také v jiných koutech světa.

Všichni účastníci této akce sbírali nálepky do herního plánu. Odměnu získal každý, kdo dokázal zaplnit celý herní plán.

Děkujeme statutárnímu městu Frýdek-Místek, že jsme se mohli akce účastnit a prožít krásný den společně s dětmi. Již nyní se těšíme na příští rok.