Frýdek≈Místek se i letos připojil k celosvětovým oslavám Dne Země, tentokrát na téma „Zázrak vzduchu.“  Pro děti byla připravena soutěž, která spočívala v získání až 16 nálepek do herní karty. Jednotlivé nálepky děti získaly po absolvování úkolu na jednotlivých stanovištích. Právě jedno ze stanovišť patřilo Dobrovolnickému centru ADRA. Na našem stanovišti byly připraveny 3 typy úkolů, protože mezi návštěvníky Dne Země byly děti a mladí lidé ve věku od 5 do 18 let. Nejmladší děti měly možnost seznámit se s tím, že vzduch je prostorem pro život, pro mnoho zvířat, ale některá z nich např. komáři, dovedou v daleké Africe způsobit lidem velké obtíže v podobě nemoci zvané malárie. Úkolem na stanovišti pro nejmenší tak bylo pochytat některé ze zatoulaných papírových komárů. J

Pro studenty z prvního stupně základních škol bylo připraveno druhé stanoviště, jehož cílem bylo rozvíjet týmovou spolupráci. Při hře dvou týmů každý z nich měl za úkol nalézt jednu z částí skládačky. Při úspěšném složení byla vytvořena fotka z některé ze živelných katastrof, kde pomáhá právě ADRA.

Pro nejstarší studenty bylo připraveno stanoviště, na kterém získaly 5 barevných kartiček, na které měli uvést 5 nejdůležitějších věcí v životě. Postupně bylo studentům bráno po jednom papírku, o němž přišly právě v důsledku živelné katastrofy. Nakonec děti obdržely dvě kartičky. Jedna kartička obsahovala planetu Zemi s jejími 4 živly a druhá kartička pojem „vztahy“. Poslední kartičkou jsme chtěli upozornit právě na to, na čem nejvíce zaleží, na dobrých mezilidských vztazích, díky kterým se dá zvládnout každá životní překážka.

Děkujeme městu Frýdek≈Místek a volnočasovému středisku Klíč, že jsme se i my v Dobrovolnickém centru ADRA mohli zúčastnit a dětem předvést náš zábavný naučný program.

Bc. Alice Šavrdová

Koordinátor dobrovolníků ve FnO a v domácnostech ve F-M a FnO