Na konci června navštívili naše Dobrovolnické centrum kolegové z ADRA Finsko, aby poznali, jak u nás prakticky funguje dobrovolnictví. Ve vymezeném čase byl prostor na vzájemné předávání zkušeností, po té jsme společně navštívili zařízení sociálních služeb Náš svět v Pržně, ve kterém zajišťujeme jeden z našich dobrovolnických programů. Naši finští kolegové tak měli možnost nejen nahlédnout do soukromí osob s mentálním postižením v tomto zařízení, ale hlavně se mohli seznámit se skutečností, jak naši jednotliví dobrovolníci, kteří lidem s mentálním postižením věnují svůj čas a často i své srdce, ovlivňují kvalitu jejich života.