Po loňském úspěšném I. ročníku sportovně – charitativní akce připravuje tým nadšených žen – Eva, Broňa a Zina opět sportovní klání pro celou rodinu na in-line bruslích okolo přehrady Olešné.

Další ročník závodu „100 pro ADRU“ se uskuteční 5. září na přehradě Olešná. Jedná se o závod dvojic, přičemž každý z účastníků musí být plnoletý. 17-tileté závodníky organizátorky pustí na trať jen se souhlasem alespoň jednoho z rodičů nebo se souhlasem zákonného zástupce. Družstvo musí obkroužit přehradu dvaadvacetkrát, což je přibližně 100 km.

Hlavnímu závodu bude předcházet „závod dětí“ na 500 m, který odstartuje maskot SPOX. Po absolvování 500 m každého účastníka čeká v cíli odměna a účastnický diplom. Hlavní závod odstartuje v 10:00 hodin. Podle našich odhadů by měly týmy zvládnout překonat vzdálenost nejpozději v pěti hodinách.

Stovka na dobrou věc

Startovné činí 220 Kč za každého jednotlivce. Symbolickou  stokorunu z každého vybraného startovného věnují organizátoři závodu Dobrovolnickému centru Adra Frýdek-Místek na podporu nového projektu Dobrovolníci v domácnostech seniorů.

Realizací projektu Dobrovolníci v domácnostech seniorů ADRA podpoří osamělé seniory, kteří zvládnout samostatný život doma, ale pro nedostatek kontaktů, někdy i obavy z cizího prostředí již neopouštějí své domovy.  Vybraní a proškolení dobrovolníci Adry budou moci podpořit seniory návštěvou doma, nebo formou doprovodu k lékaři, do obchodu. Smyslem projektu je podpořit kontakt seniora s okolím a podpořit ho v jeho dalších zájmech.

Vloni závodníci vyjezdili 12 400 Kč

Loňského prvního ročníku se účastnilo 57 dvojic a vyjezdilo tak Dobrovolnickému centru ADRA 12 400 Kč.

Nejrychlejší dvojici se podařilo absolvovat stanovených 22 kol za časový limit 3.30:22

Podaří se nám vybranou částku a vítězný čas překonat?

Více informací o závodě najdou zájemci na webových stránkách www.100proadru.cz, kde probíhá povinná registrace.

Veškeré dotazy zodpoví organizátorku závodu Ing. Eva Suknarovská, tel.: 737 589 585, e-mail: evasuknarovska@seznam.cz