Pro pedagogy
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 928 [right_node] => 1157 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1472 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Pro pedagogy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => pro-pedagogy [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/pro-pedagogy [password] => [poradi] => 7 [hloubka] => 2 [left_node] => 1015 [right_node] => 1022 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

ADRA > Oddělení vzdělávání > Pro pedagogy

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Pro pedagogy

Vážení pedagogové,

nabízíme vám metodické materiály, jež vznikly v rámci oddělení vzdělávání organizace Adra, o.p.s. v programu Opravdový svět. Vzdělávání na českých školách se věnujeme od roku 2006 a skrze osvětové projekty a metodické materiály podporujeme zařazení témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky. Naším cílem je poskytnout budoucí generaci dostatek informací a podnětů k pochopení komplikovaných procesů a jevů našeho světa. Globální rozvojové vzdělávání vnímáme jako celoživotní vzdělávací proces, který rozvíjí dovednosti, podporuje vytváření hodnot a postojů a motivuje k aktivní účasti na řešení lokálních a globálních problémů.

Proč začleňovat globální témata do výuky?

Současný svět je díky globalizaci, komunikačním a dopravním technologiím čím dál více provázanější, komplikovanější a orientovat se v něm je stále složitější. Ze všech stran se na nás valí informace, kterým je často obtížné porozumět. Denně musíme dělat rozhodnutí, která ovlivňují nejen náš život, ale i životy lidí kolem nás. Ať už se jedná o spotřebitelské chování, postoj vůči menšinám či politickou orientaci, důsledky našich činů nikdy nekončí u našich dveří. Abychom taková rozhodnutí mohli činit odpovědně a na základě pravdivých informací, je třeba porozumět složitým procesům kolem nás. Díky začleňování globálních souvislostí do výuky se žáci mohou s těmito tématy seznámit a lépe tak porozumět okolnímu světu. Globální témata se totiž týkají (a budou týkat) každého z nás!

Žáci by měli získat základní přehled o propojenosti současného světa, o jeho problémech a výzvách, uvědomit si širší souvislosti a kriticky přemýšlet nad informacemi. Zároveň by si měli osvojit principy spravedlnosti, solidarity a empatie. Úkolem vzdělávání je připravit žáky na jejich budoucí úlohu v životě a poskytnout jim dostatek informací k tomu, aby svou roli zaujali zodpovědně a stali se aktivními a uvědomělými občany planety Země.

Věříme, že Vám těmito materiály pomůžeme jednoduše zapojit globální témata do výuky (např. občanské výchovy, zeměpisu, dějepisu, ale i českého jazyka). Víme, že vyhledávání informací a tvorba výukových lekcí jsou časově náročné, proto mohou být tyto materiály pro vaši výuku také vhodným doplněním, ale i zdrojem inspirace a nápadů.

Jedná se o sedmnáct 45 nebo 60 minutových interaktivních lekcí, kdy každá z nich pojednává o jednom z Cílů udržitelného rozvoje. Všechny výukové materiály využívají i zábavná videa, která byla k jednotlivým cílům vytvořena. Vybrané výukové lekce pro ZŠ II. a SŠ doplňují i autorské komiksy a řada odkazů a zdrojů k dané tématice. 

Co jsou Cíle udržitelného rozvoje?

Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, dále SDGs) jsou novou agendou Organizace spojených národů (OSN) pro roky 2015-2030. Obsahují nejdůležitější globální témata, jako jsou např. chudoba, hlad, zdraví, kvalitní vzdělání a další. Tyto cíle navazují na zkušenosti a výsledky agendy tzv. „Rozvojových cílů tisíciletí“.  Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.

                          

Samostatné odkazy na výherní komiksy Cílů udržitelného rozvoje:

1) Konec chudoby [komiks1] 

2) Konec hladu [komiks1][komiks2][komiks3][komiks4]komiks 5

3) Zdraví a kvalitní život

4) Kvalitní vzdělání [komiks1]

5) Rovnost mužů a žen [komiks1][komiks2][komiks3]komiks 4komiks 5komiks 6

6) Pitná voda [komiks1][komiks2]komiks 3komiks 4

7) Dostupné a čisté energie

8) Důstojná práce a ekonomický růst [komiks1][komiks2]komiks 3

9) Průmysl, inovace a infrastruktura

10) Méně nerovností

11) Udržitelná města a obce komiks 1

12) Odpovědná výroba a spotřeba [komiks1][komiks2][komiks3][komiks4][komiks5][komiks6][komiks7]komiks 8

13) Klimatická opatření komiks 1

14) Život ve vodě [komiks1][komiks2][komiks3][komiks4][komiks5][komiks6]

15) Život na souši [komiks1]komiks 2komiks 3

16) Mír, spravedlnost a silné instituce komiks 1komiks 2komiks 3[komiks4][komiks5][komiks6][komiks7]

17) Partnerství ke splnění cílů 

 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.