Třicet let pomoci lidem doma i v zahraničí: 2010

POMOC V ZAHRANIČÍ V ROCE 2010

ADRA, o.s. se stala členem ECHO (Úřad pro humanitární pomoc při Evropské komisi).

V Albánii se zaměřujeme na zvyšování úrovně perinatologické a neonatologické péče. Tři albánští lékaři absolvují stáž v pražské fakultní nemocnici, nakupujeme sedm vyhřívaných lůžek, která přispívají k poklesu úmrtnosti novorozenců.

V Moldavsku úspěšně ukončujeme společný tříletý projekt s ADRA Moldavsko: Integrační program Centra pro děti ulice ve Vadul lui Voda u Kišiněva. Středisko zajišťuje přístřeší, jídlo a vzdělání dětem ve složité sociální situaci. Podařilo se až 25 % dětí zpětně integrovat do svých původních rodin nebo jim byly nalezeny rodiny adoptivní. Projekt nadále bude fungovat samostatně.

Další projekt v Moldavsku se snaží usnadnit přístup ke vzdělání dětem se speciálními tělesnými i vzdělávacími potřebami nejprve v mateřských, později základních školách. ADRA chce na základě praxe v modelové MŠ podpořit místní ministerstvo školství při utváření legislativních norem inkluzivního vzdělávání.

V Srbsku pokračujeme ve finanční podpoře domu bezpečí pro oběti domácího násilí, který poskytuje především ženám ubytování, stravu, prádelnu, právní a psychosociálnímu poradenství.

Na Ukrajině ADRA ČR již potřetí uspořádala díky českým dobrovolníkům letní tábor pro děti z Dětského domova v Mukačevě na západní Ukrajině.

V Barmě pokračuje obnova a modernizace obydlí obětí cyklónu Nargis (r. 2008). Zároveň probíhají teoretická i praktická školení pro místní řemeslníky ve stavbě odolnějších domů.

V Gruzii dokončujeme rekonstrukci zásobování vodou a funkční kanalizace s čistírnou odpadních vod pro Všeobecnou regionální nemocnici s porodnicí, která byla poničena během války.

V Indonésii podporujeme mikropodnikání žen v oblasti Pangandaran, která byla opakovaně zasažená vlnou tsunami. Školící semináře v oblasti podnikání doplňuje nově založené spořicí a úvěrové družstvo, které bude ženám poskytovat drobné úvěry, potřebné poradenství a zázemí.

V Mongolsku ukončujeme téměř tříletý projekt na zlepšení produkce ovoce a zeleniny v provincii Dornogobi pro venkovské rodiny ohrožené dlouhodobým nedostatkem pracovních příležitostí. Součástí je projekt na širší využívání alternativní energie v rostlinné výrobě v poušti Gobi. Kvůli mrazům a sněhu se ADRA rozhodla v rámci poslední etapy ještě vybudovat speciální, pasívně vyhřívané skleníky, které zajistí prodloužení zemědělské sezóny o několik měsíců. V roce 2010 Mongolsko postihuje extrémně krutá zima s úhynem až 10 milionů kusů dobytka – jediným zdrojem obživy a majetkem pro mnoho rodin, hrozí hladomor. ADRA distribuuje 600 rodinám z nejpostiženějších oblastí potravinové balíčky se zásobami zhruba na dva měsíce, dětem a těhotným ženám přidává vitamíny a zdravotnickým zařízením zdravotnický materiál.

V Bangladéši je do projektu BangBaby zapojeno přes 1 700 dětí. Podporujeme také 10 škol ve slumech v Dháce pro 700 dětí ve věku 5 až 10 let. Podpořeno prodejem kalendáře ve spolupráci s fotografem Petrem Šeblem. Opravujeme 11 studní na vesnických školách, budujeme čistírnu vody na internátní škole KMMS a elektrifikujeme několik vesnických škol s využitím solárních panelů. Každoročního letního školení učitelů se zúčastní přes 160 učitelů z několika desítek škol Bangladéše.

V Indii díky 20 novým třídám v rámci 8 škol umožňujeme dosáhnout vzdělání více než 1500 dětem, po řadě kroků vzrostl zájem o vzdělání dětí v komunitách o 11%.

Na Srí Lance dokončujeme po 6 letech po tsunami nová bydlení, přístup k vodě a sociální zázemí pro obyvatele Tangalle. Také obnovujeme sladkovodní nádrže pro chov ryb, aby se lidé nemuseli stěhovat do vnitrozemí. Také pomáháme sirotkům a seniorům zasaženým válečným konfliktem v oblasti Vavuniya: budujeme domov pro mladé matky, domov pro tělesně i duševně postižené, 2 domovy pro seniory a 5 domovů pro sirotky – těm předáváme také školní pomůcky.

V Thajsku se zaměřujeme na školení pro barmské uprchlíky. V 9 táborech podél thajsko-barmské hranice se nachází 150 000 uprchlíků. Thajská vláda nedovoluje uprchlíkům provozovat žádnou výdělečnou aktivitu a nepodporuje jejich vzdělávání, což vede k jejich závislosti na pomoci. ADRA podpořila projekt partnerské kanceláře ADRA Thajsko, který se zabývá vytvářením potenciálních zdrojů obživy a zajištěním možnosti uplatnění uprchlíkům poté, co opustí tábor. Nabízí jim vzdělání v 15 různých oborech, jako jsou například kadeřnictví, vaření, peče o dítě, zdravotní péče, automechanik, tesař a podobně. Všechny kurzy jsou certifikované, a zajišťují tak absolventům dosažení minimální úrovně odbornosti. Díky tomu pak mají absolventi vyšší šanci na získání práce – ať již v Thajsku, v případě návratu do Barmy či jinde.

V Angole pokračujeme spolu s ČZU v projektu z roku 2009 v odborné zemědělské škole v Catabole týkající se zlepšení odborné přípravy studentů, pedagogů a vzdělávání veřejnosti. Pro praktickou výuku jsou vybudovány technické dílny, zpracovatelské centrum zemědělských produktů, cvičná pole pro rostlinnou produkci a školní farma s ukázkovým chovem zvířat a veterinární vzdělávání.

V Keni probíhá rekonstrukce a provoz zdravotnického zařízení v Itibu, kde dostavujeme novou budovu lůžkového oddělení s operačním sálem a intenzivní péčí. V průběhu roku zde absolvovali stáž další medici z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Stáže jako vždy doplňovali lékaři, specialisté na tropickou medicínu a parazitologii a stomatologové.
V roce 2010 zahajujeme spolu s Bankovním Institutem Praha podporu základní a střední školy v Itibo, začínáme s rekonstrukcí a vybavením místní školy, ve spolupráci s nemocnicí Itibo organizujeme pro žáky také preventivní lékařské a stomatologické prohlídky.

V Zambii navazujeme na předchozí elektrifikační projekty z roku 2005-6 a provádíme garanční servis solárních systémů pro osvětlení a ventilaci na střední škole, dále také elektrických pump pro čerpání vody ze studní v Misii Masuku. Navazujeme na předchozí elektrifikační projekty z roku 2005-6.

Haiti v lednu 2010 zasáhlo ničivé zemětřesení o síle 6,2 st. v blízkosti hlavního města Port-au-Prince, počet obětí přesáhl 200 000, více než 1, 2 milionů lidí bylo přinuceno opustit své domovy. Konsorcium evropských kanceláří ADRA spolu s ADRA Haiti začalo na místě působit bezprostředně po zemětřesení: v 1. fázi distribuujeme humanitání pomoc (voda, jídlo, stany, léky, domácí potřeby, pro obyvatele vesnice Pika v regionu Petit Goave. Ve 2. fázi dopravujeme na místo 16 mobilních úpraven vody, vyrobených v ČR speciálně pro tento účel. Čističky se velmi osvědčují v období hurikánů i na konci roku v době epidemie cholery.

ADRA ČR a ADRA Kanada spustily v Petit Goave společnou realizaci dvouletého projektu, kdy distribuujeme semena, sazenice pro 600 farmářů, spolu s Českou zemědělskou univerzitou organizujeme na 4 farmách zemědělské tréninky o správném pěstování plodin, vytváření semenné banky, další rok bude projekt rozšířen o vzdělávání v oblasti chovu dobytka.
S ADRA Německo a ADRA Haiti v oblasti Pika budujeme vývod užitkové vody, ve které místní obyvatelé perou špinavé prádlo a myjí nádobí a vývod se speciálně upravenými filtry jako zdroj nezávadné pitné vody pro přímou konzumaci.

POMOC V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010

Azylové domy Nový Jičín a Straník pokračují v poskytování ubytování matkám s dětmi, které se dostaly do tíživé životní situace.

V Hradci Králové pokračuje Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti s odborným sociální poradenství a také v roce 2009 otevřené Dětské krizové centrum pro děti 7-18 let.

Dobrovolnická centra ADRA

Nově v roce 2010 zahajuje činnost DC ADRA Plzeň. Dobrovolníci centra začali docházet do zařízení pro seniory, které bylo první přijímající organizací centra.

Rovněž 20.9. 2010 je založeno DC ADRA Znojmo a již od prosince 2010 se zapojuje prvních 25 dobrovolníků, kteří docházejí do Centra sociálních služeb Znojmo, aby zpříjemnili život seniorům v Domově pro seniory, v Domově se zvláštním režimem, v Pečovatelské službě a Centru denních služeb.

DC ADRA Česká Lípa se v regionu zaměřuje na minimalizaci dopadů ekonomické krize na život občanů v České Lípě a okolí. Od března 2009 je veřejnosti k dispozici Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni. DC také vysílá dobrovolníky do 12 přijímajících organizací.

DC ADRA České Budějovice má v roce 2010 smluvní spolupráci uzavřenu se 7 zařízeními, část klientů dobrovolníci navštěvují v domácnostech. Každoročně s centrem spolupracuje kolem 250 dobrovolníků, mnozí se zapojují v krizových situacích při povodních.

DC ADRA Praha vede dobrovolnické programy pro seniory a zdravotně postižené v Centru sociálních služeb Praha 2, na Geriatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a v Domě Gloria, stacionáři pro seniory v Praze 5, zapojuje se 47 dobrovolníků.

DC ADRA Prostějov koordinuje v roce 2010 140 dobrovolníků. Mezi přijímající organizace patřily domovy pro seniory, stacionáře pro zdravotně postižené občany, hospic a další zařízení poskytující sociální služby.

DC ADRA Frýdek-Místek, Havířov, Třinec realizuje programy na Frýdecko-Místecku, Třinecku, Novojičínsku, v Havířově a v Českém Těšíně spolu s 368 dobrovolníky v rámci 30 programů. Pokračuje se v projektu domácí hospicové péče a zapůjčování polohovacích postelí. Na činnosti studentského dobrovolnického klubu se podílí 18 studentů, kteří připravili 17 akcí pro klienty sociálních a zdravotnických zařízení. Díky reorganizaci sociálního šatníku a otevření charitativní burzy je tato materiální pomoc poskytnuta 2 730 osobám. Na podzim roku 2010 začíná spolupráce se sdružením Romodrom v programu doučování dětí.

Otevírá se detašované pracoviště v Havířově (v současnosti samostatné DC ADRA Havířov), probíhá kampaň u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, dny ADRA na základních školách a zapojení dobrovolníků při místních povodních.

V roce 2010 DC ADRA Ostrava navazuje spolupráci s dalšími 4 přijímajícími organizacemi. Celkově DC Ostrava vysílá 361 dobrovolníků do 14 sociálních a zdravotnických zařízení pro děti, seniory a zdravotně postižené v Ostravě, Karviné, Orlové, Bílovci a blízkém okolí. Jako součást centra vznikl v roce 2009 Komunitní intervenční psychosociální tým, který se úspěšně zapojuje do pomoci lidem při mimořádných událostech.

123 dobrovolníků se v rámci 3 akreditovaných programů DC ADRA Valašské Meziříčí věnuje seniorům, lidem tělesně i mentálně postiženým, dětem, romské komunitě a sociálně slabým lidem ve Zlínském kraji. DC opět organizuje třítýdenní letní ADRA brigádu s 28 dobrovolníky, kteří pomáhají v domově důchodců, kojeneckém ústavu a dalších zařízeních (obnova nátěrů, malířské práce, úklid prostranství, organizace volnočasových aktivit obyvatel zařízení).

DC ADRA Zlín spolupracuje se 120 dobrovolníky a 13 přijímajícími organizacemi. I zde funguje tzv. KIP tým (skupina vyškolených dobrovolníků poskytujících psychosociální pomoc občanům, kteří prožili nějakou tragickou událost). V roce 2010 DC Zlín pořádá regionální konferenci s názvem „Víme o sobě – Děti a mimořádná událost“. DC organizuje a pomáhá při povodních na Moravě (např. v Troubkách, na Bohumínsku) a v srpnu na Liberecku.

Další aktivity a programy v ČR

Humanitární a psychosociální pomoc

V roce 2010 Českou republiku opět zasahují rozsáhlé záplavy. ADRA se podílí na pomoci v oblasti Bohumína, v Troubkách a ve Zlínském kraji. Podruhé pomáháme při povodních v roce 2010 koordinuje více než 2 000 dobrovolníků. Ve veřejné sbírce lidé darují 14,2 mil. Kč. Zapojeny jsou KIP týmy ADRA pro psychosociální pomoc zasaženým.

Program rozvojového vzdělávání PRVák

Pro učitele MŠ a ZŠ připravujeme semináře jako úvod do problematiky rozvojového vzdělávání s ohledem na novou školskou reformu a RVP (Rámcový vzdělávací program). Pro učitele na ZŠ a SŠ je vytvořen metodický materiál, jehož prostřednictvím mohou pedagogové zmiňovaná témata zakomponovat do výuky. V rámci projektu funguje dobrovolnický klub. V roce 2010 se setkávají s velkým zájmem dětí i jejich rodičů letní příměstské tábory.

Výtvarná soutěž pro 1. stupeň ZŠ je součástí vzdělávacího programu PRVák. Téma 5. ročníku: „Škola základ života aneb vzdělání je k němu třeba“. Soutěž je završena vernisáží a vyhlášením výsledků v Národním muzeu, kde je 50 nejzdařilejších obrázků také vystaveno. Pro děti je připraveno slavnostním odpolednem plné her a soutěží.

Česko proti chudobě je název 3letého projektu, který navazuje na předchozí projekty platformy „Česko proti chudobě“ sdružující české neziskové organizace z různých oborů. ADRA jako jeden z hlavních partnerů spravuje celonárodní databázi dobrovolníků a také spoluorganizuje každoroční akční podzimní dny.

Internetové dárcovství eDonation se zaměřuje na rozvojovou pomoc. Dárci nepřispívají na celý projekt, ale na jeho konkrétní část, kterou si sami zvolí. V roce 2010 eDonation podporuje pomoc lidem v Indii, Keni, Mongolsku, Barmě, Moldavsku a na Haiti. V prosinci 2010 probíhá vánoční propagační kampaň „Daruj osla!“ s možností zakoupit hospodářské zvíře pro haitského zemědělce.

ADRA HerO, addicted to help

V roce 2010 je do dobrovolnictví pod Adrou zapojeno přes 3 000 osob. Jejich nasazení inspiruje k vytvoření kolekce propagačních předmětů „ADRA HerO, addicted to help“. Pořízením trička, láhve na vodu, flash disku dárce napomáhá rozvoji dobrovolnictví v ČR.

Velikonoční sbírka

Na jaře probíhá 9. ročník Velikonoční sbírky pod patronací známých osobností: herečka a politička Táňa Fischerová – patronka domácích projektů, herec Miroslav Táborský – humanitární pomoc v ČR i v zahraničí, moderátorka Lejla Abbasová – rozvojové projekty v zahraničí. Zapojeno je 80 měst v ČR díky téměř 3 000 dobrovolníkům. Výtěžek sbírky 1,88 mil. Kč.

ADRA ÚL

Finanční prostředky získané v rámci projektu ADRA ÚL (sítě pravidelných dárců s cílem vytvoření pohotovostního fondu) jsou vyčleněny mj. na plánovaný projekt ke zmírnění následků povodní v Pákistánu.

365+ aneb Mince denně je dalším programem zaměřeným na pravidelné dárcovství a pomoc lidem v ČR i v zahraničí. Na konci roku 2010 má téměř 200 aktivních členů, kterým je zasílán Newsletter s přehledem využití darů.

NADACE ADRA V ROCE 2010

Celková hodnota prostředků NIF – 38 mil. Kč, z toho NIF I: 10 mil. Kč a NIF II: téměř 28 mil. Kč. Výnos z příspěvku NIF vloženého do nadačního jmění za rok 2010, určený k rozdělení v roce 2011 činil 200 tis. Kč.

Součástí nadačního jmění je dům ve Frýdku-Místku, kde se nachází humanitární sklad, půjčovna polohovacích postelí, sociální šatník a Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek. Část domu je pronajata. Hodnota domu je 3,6 mil. Kč.

Významné veřejné sbírky dosáhly celkem 9,3 mil. Kč (na pomoc po záplavách na Moravě a severu Čech, sbírka na Haiti po zemětřesení)

Velikonoční sbírka: 1, 88 mil. Kč

Cena Michala Velíška – 5. ročník s tématem „Odvaha na každý den“.

Zavřít