Třicet let pomoci lidem doma i v zahraničí: Zakládáme občanské sdružení ADRA

Jelikož legislativa v ČR neumožňovala, aby Nadace ADRA mohla realizovat projekty financované vládou, bylo 12.12.1994 založeno Občanské sdružení ADRA.

Pomoc pro Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu

Během jara 1994 ADRA doručila více než 20 kamionových souprav humanitární pomoci, hlavně do Sarajeva a do Mostaru. ADRA v té době také suplovala práci České pošty a dopravovala potravinové balíky a dopisy od uprchlíků žijících u nás.

Ve spolupráci Adry a MV ČR se vracely maminky s dětmi ze střediska pro uprchlíky v Doksech zpět do Sarajeva. ADRA současně vezla i pomoc a učebnice pro českou menšinu v Daruvaru.

V dubnu 1995 ADRA získala kamion Mercedes Benz, zakoupený díky přispění sponzora pana Faragy. Později byl pořízen i vlek.

V roce 1995 přibyla mezi destinacemi naší pomoci Těšanj (23 tun pmoci). Při další cestě do Sarajeva s 21 t oleje a cukru byl kamion ADRA prostřelen. Odvážné řidiče to však neodradilo a do konce roku 1995 dovezli postupně do Sarajeva dalších více než 95 t pomoci!

Moldavsko, Arménie, Gruzie, Abcházie – záplavy a válka

V září 1994 ADRA zde vypravila několik kamiónů, v únoru 1995 dorazilo do Abcházie 20 tun a v srpnu dalších 21 tun pomoci.

Dagestán, Čečensko, Severní Osetie, Ingušsko

V únoru 1995 jsme přivezli uprchlíkům z Čečenska v Dagestánu 18 t potravin a 2 t šatstva. Uprchlíkům na území Ingušska a pro obyvatele Groznyj vyjely v únoru na pomoc 3 kamiony s 63 t (potraviny, dětské postýlky a šatstvo) a v prosinci 3 kamiony s dalšími 62 t další pomoci

Když potřební pomáhají potřebnějším

Ve spolupráci Adry s Jedličkovým ústavem v Praze byla vypravena pomoc do Dětského domova pro invalidy ve Vilšanech. Doručili jsme šatstvo, 18 ks invalidních vozíků, 4 speciální židle pro invalidy, horské slunce a zvedák osob.

Nezapomínáme na lidi u nás doma? Ne!

V říjnu 1994 ADRA spustila v Novém Jičíně provoz Azylového domu a ubytovny pro matky a rodiny v tísni. Začala pomáhat i mužům v nouzi.

Počátky globálního rozvojového vzdělávání ADRA bychom mohli najít již v roce 1994, kdy zástupci Adry navštívili 39 škol, aby děti seznámili nejen s činností Adry, ale vedli je k zájmu o potřebné lidi a k soucitu.

V roce 1995 byla založena pobočka Adry ve Zlíně, kterou vedla Alena Rusová. Dnes máme ve Zlíně jedno z 15 dobrovolnických center ADRA.

Bez Adráků by nebyla ADRA tam, kde je dnes

Adráci (dobrovolní spolupracovníci organizace především z řad věřících z mnoha měst) pořádali různé benefiční akce, především koncerty. Na Valašsku adráci zorganizovali „Balíček pro kamaráda“ – školy sesbíraly 3500 dárkových balíčků a 10 t čokoládových vánočních kolekcí pro děti v Mostaru.

14. 12. 1995 v Praze se konal vánoční koncert Pražské komorní filharmonie s šéfdirigentem Jiřím Bělohlávkem za účasti ministra kultury Pavla Tigrida a dalších hostů.

Více o historii ADRA:

1992, 1993, 1994-1995

Zavřít