Třicet let pomoci lidem doma i v zahraničí: 1996 - 1998

Pomoc v zahraničí v roce 1996

Během roku 1996 pokračovala pomoc organizace ADRA do válkou zasažené Bosny a Hercegoviny, kam bylo odvezeno 22 kamionů materiální pomoci a 1 kamion s vybavením pro pojízdnou stomatologickou ambulanci.

Zajímavostí byla akce „Pastelky pro Sarajevo”, kdy děti v sarajevských školách malovaly obrázky a modelovaly výtvory z keramické hlíny. Tyto výtvory pak tvořily putovní výstavu v 10 českých a moravských městech a švédském Göteborgu. Výstava byla ukončena expozicí v Sarajevu.

V dubnu z pověření vlády ČR a MZV ČR ADRA realizuje nákup humanitárního materiálu pro Libanon. Materiál je dopraven vládním letounem a distribuován pomocí české ambasády v Bejrútu a OSN. Do Abcházie odjely 3 kamiony materiální pomoci a další 2 kamiony směřovaly do Moldavska.

Na Ukrajině pomáháme od října 1996! – pro město Černovac jsme odváželi první zásilku 385 kg potravin a šatstva.

Pomoc v České republice v roce 1996

V České republice v Novém Jičíně pokračujeme v práci pro muže, ženy a děti ve složité sociální situaci v Azylovém domě a ubytovně pro matky a rodiny v tísni.

Pomoc v zahraničí v roce 1997

V roce 1997 jsme se pouštěli i do stavebních projektů v oblasti Těšanje a Rosulje (Bosna a Hercegovina). Zvládli jsme výstavbu 2 domů v obci Dobropolje, v obci Medákovo pro 72 osob pobývajících v uprchlických táborech v ČR jsme vybudovali inženýrské sítě a domy vybavili zařízením, v obci Rosulje se jednalo o inženýrské sítě pro 10 rodinných domků, a dokonce jsme se pustili do dostavby dvou pater těšanjské nemocnice.

Kromě toho jsme organizovali pomoc místním sociálně potřebným dětem a sirotkům (60 balíků pomoci), balili jsme Balíčky pro novorozence (100 balíků se sušeným mlékem a základními potřebami pro novorozence) a nezapomínali jsme ani na staré lidi – financováním dřeva na otop (pro 48 domácností).

Zajímavý projekt se zrodil ve formě pojízdné zubní ambulance v oblasti města Sanskij Most ve spolupráci s IFOR (SFOR), s MUDr. Milanem Moskalou a jeho ženou, zároveň zdravotní zubní sestrou. V roce 1997 bylo díky tomu ošetřeno 7 739 pacientů.

Bulharsko ten rok zápasilo s nedostatkem brambor, tak jsme poslali jako alespoň malou pomoc 2 kamiony brambor (40 tun) v rámci akce Brambory pro Sofii.

V Moldávii jsme se zaměřili na pomoc v Kišiněvě pro 1 000 nevidomých ve Slepeckém ústavu (dodáním brambor, léků, zdravotnických zařízení) a rovněž na oblast Dezginža a okolí, kdy jsme dodávali brambory a obnošené šatstvo sociálně slabým lidem v nedostupných oblastech.

Pomoc pro uprchlické tábory v okolí Bělehradu v Srbsku se nakonec vyšplhala na dovoz 38 t humanitární pomoci.

Pomoc v České republice v roce 1997

Českou republiku postihly v roce 1997 silné záplavy na Moravě: zapojili jsme se nejen dovozem cca 140 tun vody, léků, potravin, ošacení, čisticích a hygienických prostředků, ale především zapůjčením 210 vysoušečů postiženým domácnostem.

Také v rámci Projektu „ARCHA” jsme se snažili vytipovat a následně prakticky pomoci lidem, kteří si sami nebyli schopni další pomoc zařídit (staří lidé, invalidé, lidé se sníženou duševní schopností, osamělé svobodné matky, lidé bez sociálních vazeb, aj.). Stovky lidí – dobrovolníků adráků odpracovaly při povodních zdarma tisíce hodin.

Předchůdce dnešního dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek tzv. „Šatník „ organizoval sběr, třídění, čištění a opravování šatstva, které bylo odesláno do bývalé Jugoslávie a také lidem postiženým povodněmi.

Pomoc v zahraničí v roce 1998

Během roku 1998 se opět hodně cestovalo, s humanitární pomocí samozřejmě – 14krát do Bosny a Hercegoviny, 4krát do Kosova, 3krát na Ukrajinu, 2krát na Slovensko, 1krát do Moldávie, 1krát do Ruska a 1krát do Německa.

V Bosně a Hercegovině pokračovala pomoc sociálně ohroženým osobám ve městě Tešanj a dostavovali jsme také nemocnici a chirurgické oddělení ve městě Tešanj. Proč zrovna zde? Nejbližší nemocnice byla vzdálena 80 km, a protože toto město leželo v zaminované oblasti, bylo nutné na této malé poliklinice provádět i náročné operace. Vysoce nesterilní prostředí způsobovalo až 80% úmrtnost. Proto jsme se spolu s firmou Mediset Chiromax podíleli i na vybavení chirurgického sálu nemocnice.

Pokračoval projekt pojízdné zubní ambulance, který pomohl 3 262 pacientům, kromě toho bylo uspořádáno 80 veřejných přednášek zaměřených na prevenci, hygienu a zdravý životní styl..

V roce 1998 postihly Ukrajinu záplavy: během několika humanitárních cest jsme lidem předali 65 tun pomoci.

Pomoc v České republice v roce 1998

Kreativní aktivitou v České republice byla Výtvarná soutěže Kam patřím ve spolupráci s dětským pořadem „Pomáhejme si” v Českou televizí. Zúčastnilo se jí 70 škol z ČR a také děti z bosenské Donji Ljubiji. Krásným výsledkem bylo 2 816 obrázků a 192 literárních prací, které vyústilo ve vydání knihy s nejlepšími obrázky, zisk z prodeje byl určen na pomoc bosenským dětem. V současnosti nás stále dětský pohled na svět a jeho problémy zajímá a vyhlašujeme každý rok tzv. Komiksovou soutěž pro různé věkové kategorie dětí a mládeže.

ADRA přichází s konceptem dlouhodobého pravidelného dárcovství a budováním sítě věrných dárců formou projektu ADRA Úl – dnes je tento projekt součástí projektu Mince denně.

Více o historii ADRA:

1992, 1993, 1994-1995, 1996-1998

Zavřít