Třicet let pomoci lidem doma i v zahraničí: 1999 - 2000

Pomoc v zahraničí v roce 1999

Tento rok byl založen náš nejdéle trvající ADRA projekt BangBaby, dnes funguje pod názvem BanglaKids, a jde o vzdělávací a potravinový projekt na pomoc chudým bangladéšským dětem.

V průběhu roku se uskutečnilo 42 cest s humanitární pomocí do následujících zemí: Černá Hora, Srbsko, Arménie, Kosovo, Makedonie, Bosna a Hercegovina, Turecko, Ukrajina a Řecko. Dále cesta se záchranným týmem kynologů na zemětřesením postižený Tchaj-wan.

Černá Hora

 • Práce s dětmi v uprchlických táborech.

Kosovo

 • Projekt na dodání traktorů a zemědělské techniky do Kosova. Dále balíčky pro kosovské děti, balená voda, dětské knihy, hygienické přípravky.

Turecko

 • Pomoc při říjnovém a listopadovém zemětřesení. Zaplacení letenek pro 5 kynologů. Dodání zdravotnického materiálu, přikrývek, EKO WC, spacích pytlů, balené vody, hygienických potřeb a sušeného mléka.

Tchaj-wan

 • Pomoc při koordinaci záchranných prací po zemětřesení.

Ukrajina

 • Poskytnutí humanitární pomoci po povodních na západní Ukrajině – potraviny, hygienické potřeby, vybavení domácností, 100 vysoušečů, zaškolení skupiny mladých lidí – koordinátorů.

Bosna a Hercegovina

 • Výstavba 2 jednoduchých domků pro sociálně slabé rodiny. Akce prováděna 16 dobrovolníky. Dodání stavebního materiálu.

Řecko

 • Pomoc obětem zemětřesení – rodinné stany, velké stany, přikrývky.

Makedonie

 • Pomoc kosovským uprchlíkům – dodání matrací, lůžkovin, těstovin, dětské výživy a hygienických balíčků.

Arménie

 • Dodávka zdravotnického materiálu do nemocnice po zemětřesení v r. 1998.

Srbsko

 • Dodávka humanitárního materiálu pro uprchlíky z Kosova (potraviny, hygienické potřeby, fólie do oken, školní potřeby, sušené mléko, brambory, hračky, svíčky, obvazy, lednice, aj.)

Pomoc v České republice v roce 1999

Humanitární středisko Frýdek-Místek

 • Sběr, třídění, opravy a distribuce oděvů (vypraveno více než 20 kamionů do zahraničí, odvezeno cca 1 400 m3).
 • Poskytování bezplatné právní pomoci sociálně slabým.
 • Pravidelné poskytování šatstva a jiných základních potřeb běžencům v uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách.

Azylový dům v Novém Jičíně

 • Počet lůžek na nouzové přespání: 8
 • Počet lůžek v ubytovně pro muže: 13
 • Počet garsonek v ubytovně pro matky s dětmi: 8
 • Organizování společensko-výchovných akcí pro děti a mládež, přednášková a poradenská činnost.

Projekt ADRA ÚL

 • Vybudování sítě pravidelných dárců, vytvoření pohotovostního fondu.
 • V roce 1999 máme téměř 800 dárců.

Pomoc zdravotně handicapovaným

 • Psychorehabilitační týdenní pobyty pro zhruba 40 zdravotně handicapovaných spoluobčanů a jejich opatrovatelů.

Humanitární koncerty

 • Řada benefičních koncertů.
 • Umělecké turné Jima McDonalda z USA.

NADACE ADRA

Partnerská platforma občanského sdružení ADRA ČR

Nadace ADRA finančně podpořila několik projektů v zahraničí – např. finanční podpora týmu záchranářů pracujících po zemětřesení v Tureckuvzdělávací program pro děti v uprchlickém táboře v Černé Hoře.

V České republice byla podpořena pomoc po záplavách, pořízení keramické vypalovací pece pro klub pořádající programy pro romské děti, zřízení lůžkové části pro bezdomovce organizací Naděje a také psychorehabilitační pobyt zdravotně postižených v Krnově.

Materiální pomoc byla poskytnuta uprchlíkům z Čečenska (oblečení), sociálně potřebným na Ukrajině (oblečení), uprchlíkům v Černé Hoře (lehátka, matrace, svíčky, zápalky), různé druhy potravin pro uprchlíky v Černé Hoře, Makedonii, Albánii a obětem bombardování v Srbsku
a v neposlední řadě i dětské postýlky pro děti v dětském domově na Ukrajině.

Pomoc v zahraničí v roce 2000

Tento rok byl zahájen nový projekt Mince denně, který postupně absorboval také předchozí ADRA ÚL. Dodnes je klíčovým programem dlouhodobého dárcovství, postaveného i na malé, ale pravidelné „minci denně“. V průběhu roku bylo vykonáno 29 cest do následujících zemí:

Dagestán

 • Materiální pomoc pro čečenské uprchlíky.

Gruzie

 • Potraviny pro uprchlíky z Čečenska.

Kosovo

 • Pomoc ústavu pro mentálně postižené ve Shtimje, na jehož provoz místní vláda nepřispívala. V ústavu žilo 300 nejhůře postižených pacientů – Srbové, Albánci, Bosňáci
  a Chorvati. Jednalo se o dodávky kuchyňského vybavení, hygienických prostředků, velkokapacitních praček, mrazáků, atd.
 • Výstavba nové školy v obci Ballofc pro 300 dětí. Projekt v hodnotě 6,5 mil. Kč. Zahájení září 2000, otevření školy duben 2001.
 • Pojízdná zubní ambulance ve spolupráci s českou jednotkou KFOR a hlavním stomatologem Kosova. Stomatologická péče poskytnuta v albánských, srbských
  a chorvatských lokalitách ležících v centrální části Kosova. Zubařský tým byl delegován z řad Armády ČR, ošetřeno 2 500 pacientů, jednalo se o půlroční projekt.
 • Rekonstrukce obydlí ve městě Gjakova. Stavba domů pro 11 rodin.

Bosna a Hercegovina

 • Dodávka humanitárního materiálu – očkovacích vakcín, potravin, hygienických a školních potřeb, sušeného mléka, aj.
 • Výstavba domků pro sociálně slabé. Skupina mladých dobrovolníků postavila ve městě Tešanj již v pořadí pátý a šestý domek.

Černá Hora

 • Zásilka humanitárního materiálu

Bangladéš

 • Vzdělávací a potravinový projekt na pomoc chudým bangladéšským dětem.

Maďarsko

 • Zásilka pomoci pro domácnosti postižené záplavami, zapůjčení 129 vysoušečů.

Mosambik

 • Pomoc obětem povodní, poskytnutí základních potřeb.

Turecko

 • Pomoc obětem zemětřesení.
 • Stavba dětských hřišť v rámci letní aktivity českých dobrovolníků.

Ukrajina

 • Zásilky humanitární pomoci do Tiatcheva.
 • Čtrnáctidenní letní aktivita českých dobrovolníků (20 osob) v dětském domově ve Vilšanech.

Venezuela

 • Pomoc obětem povodní a sesuvu půdy prostřednictvím ADRA Německo.

Srbsko

 • Pobyt 48 dětí ze srbského Banátu v českých hostitelských rodinách. Cílem bylo povzbuzení zájmu o mateřský jazyk (potomci českých usedlíků).

Pomoc v České republice v roce 2000

Záplavy ve východních a severních Čechách

 • Odstraňování bláta, praní znečištěného prádla, zapůjčování vysoušečů, poradenství, pomoc při osekávání omítek a poskytování finanční pomoci na sanační omítky. Na pomoci se podílela spousta dobrovolníků. Pro získání finanční pomoci vyhlášen ve spolupráci s mladoboleslavským rádiem Jizera program „Proudu navzdory“. Konání benefičních koncertů, pomoc řady sponzorů.

Pobočka ADRA Zlín

 • Pokračování realizace projektu BangBaby.
 • Rozšiřování sítě drobných dárců s názvem ADRA ÚL.
 • Zahájen několikaletý projekt „Pomáhejte s námi“ na zlínských školách (s využitím videozáznamů z humanitárních cest).

Azylový dům v Novém Jičíně

 • Pokračuje v činnosti, plně naplněná kapacita muži i ženami s dětmi v nouzi.

Humanitární středisko Frýdek-Místek

 • Sbírky a distribuce oděvů a materiální pomoci pro občany ČR i do zahraničí.

Psychorehabilitační pobyt zdravotně postižených

 • Pobytu se v Krnově zúčastnilo 47 osob, akce se konala již podesáté.

Dům na půli cesty

 • pomoc při opravě domu v Jiřetíně pro lidi propuštěné z vězení.

NADACE ADRA

Partnerská platforma občanského sdružení ADRA ČR

Bosna a Hercegovina

 • Opčina Tešanj – finanční příspěvek na očkovací látku v hodnotě 1 322 778 Kč a 2054 ks balení očkovací látky proti žloutence v hodnotě 1 322 776 Kč, která se objevila v důsledku války
  a velkého sucha.

Ukrajina, Bosna

 • Financování humanitární pomoci o. s. ADRA (sunar, potraviny, matrace) v hodnotě 1 067 164 Kč.

Česká republika

 • Praha – finanční příspěvek na vybudování Domu na půli cesty (resocializace lidí vracejících se z výkonu trestu) v hodnotě 100 000 Kč a věcný dar (nábytek) v hodnotě 144 260 Kč.
 • Příspěvek ADRA, o.s. – financování pomoci obětem postiženým povodněmi v severních Čechách v celkové hodnotě 140 000 Kč.

Více o historii ADRA:

1992, 1993, 1994-1995, 1996-1998, 1999-2000

Zavřít