Třicet let pomoci lidem doma i v zahraničí: 2005 - 2007

POMOC V ZAHRANIČÍ V ROCE 2005

V roce 2005 se jihovýchodní Asie potýká s následky prosincového tsunami (2004), hurikán Katrina pustoší rozsáhlá území v USA, v řadě míst světa je potřeba pokračovat v poválečné obnově či pomáhat po zemětřesení, záplavách. Práce a projektů je mnoho, v Adře proto vzniká tzv. projektové oddělení (oddělení zahraničních projektů). V roce 2005 pracuje pod vedením Karoliny Emanuelové na 20 projektech v Evropě, Asii, USA.

ADRA se zapojuje do projektu pomoci obětem teroristického útoku v Beslanu (Severní Osetie) Smíření pro Beslan. (V září 2004 vnikli teroristé do budovy základní školy a žáky vzali jako rukojmí – při následném zásahu ruské armády zahynulo 321 dětí a dospělých a 700 lidí bylo zraněno). Projekt se sestává z pomoci psychologům a učitelům, posílení akceschopnosti místních dobrovolníků, vytváření kulturních a nadnárodních mostů pomoci. MZV ČR přispívá částkou 1,8 mil. Kč. Součástí projektu je zářijová konference „Terorismus překračuje hranice“.

Humanitární projekt Adopce v balíčku v Bosně a Hercegovině se v roce 2005 rozrůstá z původních 85 na 270 dětí, přidáno je 50 dětí z Kosova. Cílem je pomoci dětem z rodin trpících následky války či složitou ekonomickou a sociální situací v zemi. Balíčky se základními materiálními potřebami jsou zasílány 2x ročně. ADRA pomáhá se zprostředkováním mikroúvěrů v Bosně na pomoc snížení vysoké nezaměstnanosti. V Kosovu (Albánie) poskytujeme stavební materiál v hodnotě 60 tis. Kč na opravu domů válečných vdov.

Ve Varně (Bulharsko) probíhá rekonstrukce suterénu nemocnice St. Anne po povodních v létě 2005.

V Moldavsku v září 2005 zahajujeme projekt mobilní zubní ambulance – Mobident. Experimentální centrum pečuje o oběti válečných konfliktů (cca 8 300 osob) a také pomáhá v sirotčinci pro handicapované děti v Orhei. V 8 internátních školách poskytujeme odborné dovednosti pro prevenci migrace moldavských občanů, zejména mladistvých.

Rumunsku pomáháme po záplavách, podporujeme české záchranáře, zapůjčujeme 300 ks kondenzačních vysoušečů.

Na Ukrajině skupina skupina dobrovolníků ADRA v obci Rodnikova Huta (Zakarpatská Ukrajina) v rámci projektu Úsměv pro Ukrajinu 2 týdny pracuje na opravě staré školy, úpravě jejího okolí a na zřízení 500 m dlouhé přípojky pitné vody.

V USA, státě Louisiana ve spolupráci s Louisanskou asociací pro děti a mladistvé poskytujeme finanční pomoc dětem bez vlastního domova (6 000 dětí) po hurikánu Katrina.

V Pákistánu jsme zapojeni do pomoci obětem zemětřesení (87 000 mrtvých). Distribuujeme stany, přikrývky a potravin, obnovujeme školy v oblasti Bagh (MZV ČR přispívá 11,3 mil. Kč, z veřejné sbírky jde na pomoc 3,5 mil. Kč).

Zcela jiný typ projektu se rozbíhá v Kambodži: Redukce stigmatu a diskriminace lidí s AIDS. Cílem je informování žen a náboženských autorit (budhistických kněží), kteří budou dále šířit potřebnou osvětu.

V jihovýchodní Asii se zapojujeme do řady projektů v oblastech zasažených 26. 12. 2004 ničivým tsunami. V reakci na tuto událost ADRA otevírá jako první nezisková organizace novou možnost darování – zasláním DMS.

V Indonésii spolupracujeme na projektu ADRA pro Sumatru s ADRA Austrálie, Německo a Holandsko. Obnovujeme 54 středních a základních škol. ADRA ČR se podílí částkou 52 mil. Kč. Během roku 2005 je otevřeno 11 opravených škol, a 4 nově postavené školy.

Na Srí Lance se účastníme okamžité pomoci – připravujeme 2 letecké zásilky (20 tun dezinfekčních prostředků, léků, chirurgického a obvazového materiálu, sušené kojenecké stravy, hraček a školních potřeb). Přímo na Srí Lance nakupujeme další potřebné věci pro 3 800 rodin. Najímáme 12 místních lékařů, kterým přerozdělujeme léky a obvazový materiál a podporujeme také 2 české zdravotníky. Celkově ve spolupráci se srílanskou organizací International Buddhist Cultural Social Foundation (IBCSF) poskytujeme pomoc ve 12 azylových táborech.

Stavební projekt Chekagama obnáší výstavbu České vesnice. Tu ADRA ČR staví u města Tangalla na jihovýchodním pobřeží Srí Lanky. Jedná se o stavbu 20 domů, školky a dětského hřiště.

Ve vesnici Unakuruwa stavíme 5 domů pro rodiny zasažené tsunami, také distribuujeme těmto rodinám a 5 dalším rybářům lodě pro možnost vlastní obživy.

Zakládáme výrobnu lodí na Srí Lance v Payagale u města Kalutara. Do výroby lodí se zapojují sami rybáři, kteří při tsunami přišli o možnost obživy. Celkem je vyrobeno a rybářům předáno 94 lodí různých velikostí a typů (bezmotorové i s motorem).

V Thajsku v Kamalae budujeme mateřskou školu pro 167 dětí, která byla zničena přívalovou vlnou, stavíme 3 lodě a zaměřujeme se na obnovu postižených oblastí v provinciích Phang-nga, Ranong a Phuket. Tříletý projekt v hodnotě 18 mil. Kč lidem chce pomoci lidem s návratem k původnímu způsobu života. Instalujeme vodovody, poskytujeme granty postiženým rodinám, vyměňujeme lodě, stavíme nové domy, zprostředkováváme pravidelné zdravotní kontroly a psychosociální asistenci, podporujeme provizorní školu a vybavení nové školy v Kalim (v hodnotě 670 tisíc Kč).

POMOC V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005

Vznikají dvě nová dobrovolnická centra ADRA ve Valašském Meziříčí (2. 1. 2005) a v Praze (Protěž, květen 2005).

V květnu 2005 zahajuje činnost Dobrovolnické centrum ADRA Protěž, Praha. Centrum (pomoc potřebným lidem PROti TĚŽkostem) funguje jako pobočka ADRA ČR, 52 dobrovolníků se zapojuje do zdravotnických a sociálních organizací především na Praze 2.

Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku dále rozvíjí svoji pestrou činnost.

 • Dobrovolníci docházejí do stoupajícího počtu sociálních a zdravotních zařízeních ve Frýdku-Místku, Třinci, Kopřivnici, Ostravě i v okolí těchto měst. Je zapojeno 257 dobrovolníků v 15 organizacích.
 • DC ADRA FM získává akreditaci v oblasti pomoci osobám zdravotně postiženým, seniorům a imigrantům (2004) a akreditaci pro pomoc při péči o děti, mládež a rodiny ve volném čase na území Moravskoslezského kraje (2005).
 • Pro Domácí hospicovou péči vede půjčovnu polohovacích postelí pro pomoc rodinám s umírajícími (30 případů v roce 2005).
 • Je otevřen Sociální šatník, určený především sociálně slabším spoluobčanům. Provoz je zajišťován dobrovolníky. Poprvé v historii města Frýdek-Místek převzalo 7 dobrovolníků cenu „Křesadlo“, která je určena obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci.
 • Vzniká Středoškolský dobrovolnický klub ADRA ve Frýdku-Místku, jehož členy jsou studenti několika středních škol z města Frýdek-Místek a okolí. V průběhu roku 2005 klub připravuje programy pro děti i dospělé v uprchlickém táboře ve Vyšních Lhotách, pro obyvatele Ústavu pro mentálně postižené Ostravice a Pržno, pro seniory v domovech důchodců. Klub pořádá diskuse se zajímavými hosty a společné prožitkové akce.

ADRA kluby Písek, Prachatice a Strakonice sdružují převážně mladé lidi za účelem dobrovolnické spolupráce se sociálními organizacemi.

V Hradci Králové v rámci bezplatné poradny Pyramida pro oběti násilí a trestných činů ADRA poskytuje komplexní pomoc – rozhovory, psychoterapii, předává informace a kontakty, pomáhá při sepisování žádostí, pořádá relaxačně-terapeutické pobyty apod. Spolupracuje se sociálními kurátory Magistrátu HK i Policií ČR. Je poskytnuta služba celkem 41 lidem, 130 terapeutických konzultací a intervencí (2005).

V činnosti pokračují Azylové domy Nový Jičín a Straník (65 míst).

ADRA Zlín se zaměřuje na organizaci pohotovostního fondu  ADRA ÚL (849 dárců), vyhledáváním sponzorů pro BangBaby (700 dárců z ČR a SR částkou přispívá 4 mil. Kč na vzdělání 534 dětí, na stravování pro 750 dětí v 34 školách a pro 100 dětí v Dháce. Pokračuje regionální vzdělávací projekt na školách Pomáhejte se námi.

V červnu 2005 se ADRA stává členem úzkého realizačního týmu nevládních neziskových rozvojových organizací a podílí se na koordinaci aktivit kampaně Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz)

NADACE ADRA

Součástí nadačního jmění je dům ve Frýdku-Místku (hodnota v r. 2005: 3,6 mil. Kč), finanční prostředky z NIF I a II (Nadační investiční fond) činily celkem: 36 mil. Kč.

Nejvýznamnější sbírky v r. 2005.

 • DMS ASIE po tsunami 26.12. 2004 – přes 50 mil. Kč + další dary od od firem, individuálních dárců, z benefičních koncertů, darů měst, škol, atd. Celkem 112 mil. Kč.
 • Sbírka na pomoc Pákistánu po zemětřesení – téměř 5 mil. Kč.
 • Sbírka Pomáhat může každý: na pomoc Bulharsku a Rumunsku po záplavách, pro New Orleans (koncert na Vltavě; ve spolupráci s ČT a řadou umělců) – celkem přes 3 mil. Kč.
 • Tradiční Velikonoční sbírka – téměř 2 mil. Kč.
 • Věcné dary – přes 2 mil. Kč. (např. sprchové kouty, zdravotnický materiál, hygienické potřeby, školní pomůcky, hračky, počítače atd.)

Nadace ADRA ve spolupráci s TV Nova uspořádala kampaň a sbírku na pomoc Valentině Velíškové, dceři zavražděného Michala Velíška na Karlově náměstí v Praze 13. září 2005 v celkové výši 716 tis. Kč. Na základě této akce iniciuje Nadace ADRA vznik dlouhodobého projektu Hrdinové mezi námi – Cena Michala Velíška.

POMOC V ZAHRANIČÍ V ROCE 2006

I tento rok pokračujeme v projektu Adopce na dálku v poválečné Bosně a Hercegovině a v ekonomicky slabém Kosovu. V roce 2006 připravujeme a zasíláme balíčky pro více než 300 dětí, cena 1 balíčku činí 3 500 Kč.

V Srbsku v roce 2006 zahajujeme jeden z největších rozvojových projektů – podpora Centra pro oběti domácího násilí v Kragujevaci. Cílem je rozšíření a zlepšení služeb pro oběti domácího násilí v regionu, prohloubení vnímání problému domácího násilí u veřejnosti, zvýšení informovanosti o poskytovaných službách v regionu Šumadija, podpora azylového Domu bezpečí v Kragujevaci a poradny pro oběti domácího násilí. Rozpočet 7,3 mil. Kč.

V Bulharsku postupuje projekt revitalizace nemocnice St. Anne, Varna po povodních (za cca 2 mil. Kč.), v Moldávii projekt Mobident – mobilní zubní ambulance, v Rumunsku přibývá okamžitá pomoc po povodních (400 tis. Kč) a v Beslanu dále podporujeme aktivity projektu Smíření pro Beslan (podrobněji viz rok 2005).

V USA, Lousiana pokračuje Pomoc hurikánovým dětem po hurikánu Katrina 2005. Společně s organizací LAEHCY (Louisiana Association for the Education of Homeless Children and Youth) ADRA zajišťuje materiální pomoc, mimoškolní aktivity pro děti a podporu krizových týmů (z místních pediatrů, psychologů, sociálních pracovníků a učitelů) pracujících s dětmi traumatizovanými tragédií. Rozpočet 1,6 mil. Kč.

Ve Vietnamu po tajfunu v říjnu 2006 zahajujeme rehabilitační projekt Xangsane, což v distriktu Phong Dien zahrnuje obnovu infrastruktury školství, zemědělství, zásobování vodou a bydlení obyvatel. Pro nejvíce postižené rodiny je postaveno 20 domků, 3 nové školy pro děti, je provedena oprava hrází zadržující vodu na zavlažování a oprava potrubí přivádějící vodu z hor do několika vesnic. Rozpočet 2,6 mil. Kč.

V Kambodži v oblasti Sampov a Kravanh navazujeme na projekt z roku 2005 Začlenění lidí s HIV a AIDS do místních komunit. Celkem bylo vyškoleno 286 žen z 10 vesnic, ty šíří dál osvětu mezi více než 1000 lidí.

V Pákistánu pokračujeme v pomoci po zemětřesení (viz rok 2005), budujeme první ze šesti škol. Školíme pedagogy a rozšiřujeme jejich psychosociální dovednosti (děti a studenti v Kašmíru traumatizované ztrátou rodinných příslušníků). Rozpočet 11 mil. Kč.

V Bangladéši běží další rok vzdělávacího a potravinového programu pro chudé děti, náklady na 1 dítě cca 6 000 Kč/ ročně.

V Indonésii po tsunami dokončujeme II. fázi projektu ADRA pro Sumatru. Předáváme dalších 20 škol (3 nově postavené, 17 rekonstruovaných). Od počátku projektu v březnu 2005 předáno do užívání již 35 škol (téměř 98 mil. Kč.) Přispíváme na okamžitou pomoc po zemětřesení na Jávě (6 mil. Kč) a na okamžitou pomoc obyvatelům provincie Yogyakarta (2 mil. Kč).

Na Srí Lance po tsunami postupuje v oblasti Tangalla komplexní program pomoci zahrnující stavební projekty (25 domů, školka, dětské hřiště, opravy 19 domů) a projekty v oblasti obživy (lodě a sítě pro rybáře, distribuce pracovních nástrojů pro opraváře, tesaře, švadleny, prodavače ryb, atd.). V roce 2006 začíná ADRA rozsáhlý dlouhodobý projekt LIFE za účelem zlepšení životních podmínek rodin postižených tsunami – vodní zdroje, hygienické podmínky, podpora obživy, pokračuje projekt Česká vesnice. Rozpočet 32 mil. Kč.

V Thajsku po tsunami rekonstruujeme školku v Kamala, rozpočet 3 mil. Kč. Dále probíhá již druhým rokem tříletý projekt ADRA v Thajsku – Projekt obnovy postižených oblastí v provinciích Phang-nga, Ranong a Phuket – obnova vodních zdrojů (instalace vodovodů), podpora komunit i jednotlivců, podpora zaměstnanosti, výstavba nových domů, pravidelné zdravotní kontroly a psychosociální asistence. Rozpočet 70 mil. Kč.

V Libanonu těsně po válce v létě 2006 ADRA nakupuje a distribuuje potravinové balíčky, 800 balíčků vnitřním uprchlíkům, rozpočet 1,9 mil. Kč. Na podzim 2006 realizujeme projekt Obnova přístupu ke zdrojům pitné vody pro obyvatele oblasti Tyre (instalace generátoru, potrubí, čerpadla, instalace filtru, cirkulačního systému, bezpečnostního systému, stavba nádrže na vodu. Rozpočet 3,4 mil. Kč.

V Keni rekonstruujeme zdravotnické zařízení v Itibu. Zdravotní ambulance, operační sál, porodní sál a laboratoř slouží spádové oblasti pro 200 tisíc obyvatel. Lékařská péče je poskytována bezplatně místním personálem za asistence českých zdravotníků. Započata výstavba budovy porodnice. Rozpočet 1,5 mil. Kč.

V Zambii zahajujeme II. fázi projektu Masuku Empowered – elektrifikace kliniky, střední školy a domů zaměstnanců Masuku formou fotovoltaických panelů, dále 2 solární vodní pumpy a 2 pece na chleba. Rozpočet téměř 2 mil. Kč.

POMOC V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006

V Dobrovolnickm centru ADRA Frýdek-Místek se v roce 2006 zapojuje 300 dobrovolníků, přijímá na dobrovolnickou praxi 38 nezaměstnaných, funguje Středoškolský dobrovolnický klub (náplň viz 2005), Sociální šatník využívá v roce 2006 1081 potřebných lidí, pokračuje v činnosti půjčovna polohovacích postelí pro domácí hospicovou péči.

Dobrovolnické centrum ADRA Valašské Meziříčí se zaměřuje na pomoc seniorům, ohroženým dětem a osobám se zdravotním či mentálním postižením (77 dobrovolníků, většinou mladých lidí, ve svém volném čase věnuje 5 290 hodin svého času).

Dobrovolnické centrum Valašské Meziříčí se také specializuje na jednorázové prázdninové brigády doma i v zahraničí (Akce Valmez 06 a zahraniční letní aktivita Úsměv pro Ukrajinu).

Dobrovolnické centrum Praha Protěž pomáhá s aktivizací seniorů v Geriatrické klinice VFN, Praha 2, zajišťuje zájmové kroužky a péči o děti v FOD-Klokánek Štěrboholy, pro děti z Dětského domova v Sázavě organizuje návštěvy kulturních akcí v Praze a vyhledává pro ně rodiny pro hostitelskou péči. Školí osobní asistenty, pomáhá klientům chráněných dílen se vstupem na otevřený trh práce, provozuje sociální šatník a poskytuje pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením při nákupech, úklidech, doprovodech k lékaři, na úřady apod. podle individuálních potřeb.

Dobrovolnické centrum ADRA Prostějov se otevírá v roce 2006, kdy také získává akreditaci MV ČR. Zaměřuje se na seniory a osoby se zdravotním postižením a také na primární sociální prevenci včetně přednášek.

Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice – místní dobrovolníci působí v regionu v několika ústavech sociální péče, v nízkoprahovém centru pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhají 2 pěstounským rodinám, invalidnímu manželskému páru, spolupracují se sdružením Jihočeští senioři.

Azylové domy: Nový Jičín a Straník

Azylové domy zabezpečují ubytování matkám s dětmi, ale i mužům, ženám a rodinám v tísni. Kapacita domů je 65 míst. Od 1. listopadu 2006 se v rámci evropského grantu OPRLZ služby azylových domů rozšiřují o projekt s názvem Pomoc klientům Azylových domů při vstupu na trh práce, který zahrnuje také kurzy počítačové gramotnosti.

Pobočka ADRA Zlín – z projektu ADRA ÚL dárci v roce 2006 přispívají částkou 95 tis. Kč na pomoc lidem v nouzi V ČR, 150 tis. Kč na pomoc uprchlíkům z Libanonu a 700 tis. Kč na rekonstrukci zdravotnického střediska v Keni. Do projektu vzdělávání dětí v Bangladéši BangBaby se daří zařadit více než 500 nových dětí (k prosinci 2006 sponzoři podporují vzdělání 1 022 školáků.)

Pokračuje provoz Poradny pro oběti násilí a trestné činnosti v Hradci Králové (více viz 2005). V roce 2006 se na poradnu obrací 78 osob, v 70 % případů se jedná o řešení domácího násilí a 30 % uživatelů řeší vážné partnerské a rodinné konflikty, 60 % osob využívá opakovaných konzultací. Celkem je poskytnuto 338 konzultací.

Psychosociální intervenční týmy

Projekt je za podpory MV ČR a MZ ČR rozvíjen již od roku 1999, upevňuje se republiková síť týmů. Dotváří se a ověřuje metodika PIT, je zahájen výcvik lektorů intervenčních týmů, tzv. PIT speciál. Účastníme se pomoci při a po mimořádných událostech velkého rozsahu, ale i při lokálních menších událostech. Prohlubujeme spolupráci s HZS. V rámci osvěty se účastníme národní konference Víme o sobě II.

Projekt není problém

Vzdělávací program pro projektové pracovníky pražských neziskových organizací.
Začátek realizace: 1. 9. 2006. Finanční prostředky ADRA získává v rámci JPD3 regionu Nuts 2 v částce téměř 4,2 mil. Kč. Projekt se zaměřuje se na široké spektrum potřebných vědomostí od strategického plánování, řízení lidských zdrojů, mechanismů kontroly a legislativy, přes identifikaci cílových skupin, finanční management, časový management, PR prezentaci až ke spolupráci se sponzory.

Povodně

Na jaře 2006 postihují ČR záplavy. ADRA organizuje pomoc v oblastech povodí Dyje (Znojemsko), povodí Lužnice a Nežárky (Českobudějovicko), povodí Moravy (Olomoucko), povodí Labe (Poděbradsko, Litoměřicko a Ústecko) a povodí Sázavy (Ledeč n. S. a Sázava). ADRA poskytuje pomoc dobrovolníků (vyklízení), materiální (dezinfekční a čisticí prostředky), finanční, technickou (vysoušeče) a také pomoc psychosociální.

PRVák

ADRA získává grant na projekt rozvojového vzdělávání PRVák od MV ČR. Projekt se skládá ze tří modulů: Pomáháme si (pro děti v MŠ, absolvovalo přes 1000 dětí), Kam patřím (pro učitele ZŠ), Potřebujeme jeden druhého (pro studenty SŠ, absolvovalo přes 500 studentů).

Doma je doma, aneb kam patřím – Výtvarná soutěž spojená s beneficí

Výtěžek 17 tis. Kč je určen na vybavení pákistánských škol, které ADRA postavila po zemětřesení. Do soutěže se zapojilo 1 380 dětí ze stovky základních škol z celé republiky. Výsledkem soutěže byla putovní výstava, jejíž součástí byly obrázky dětí z celého světa, které o domov přišly a také katalog se stejným názvem.

Kampaň Česko proti chudobě – česká občanská iniciativa

Cílem je dlouhodobá systematická práce s veřejností a ovlivňování přístupu médií
a politiků k Rozvojovým cílům tisíciletí (2000-2015), jejichž naplňování většina evropských vlád včetně ČR přislíbila. Propagace zahrnuje letáky, pohlednice, články, spoty, odborné semináře, celorepublikové akční Dny proti chudobě, jednání s politiky, vystoupení v Senátu.

NADACE ADRA V ROCE 2006

Nadační jmění (dům ve Frýdku-Místku) + finanční prostředky z NIF I a II (Nadační investiční fond) činí v roce 2006 celkem 30 mil. Kč.

Nejvýznamnější sbírky v r. 2006:

 • Sbírka pro zasažené záplavami v ČR – 4,2 mil. Kč
 • Sbírka na pomoc Pákistánu – 0,8 mil. Kč
 • Sbírka na pomoc Libanonu – 0,5 mil. Kč
 •  Sbírka na pomoc Indonésii – 1,5 mil. Kč
 •  Tradiční Velikonoční sbírka – 2,9 mil. Kč
 • Věcné dary: celkem 0,8 mil. Kč.

Nadační příspěvky z výnosu NIF jsou přiděleny 11 projektům v celkové částce 0,5 mil. Kč.

Ve spolupráci s TV Nova proběhl v sále Senátu 1. ročník Ceny Michala Velíška v rámci projektu Hrdinové mezi námi. Součástí byl také seminář na téma „Odvaha a rozum aneb jaké ctnosti podporuje naše právní prostředí a veřejné mínění“.

POMOC V ZAHRANIČÍ V ROCE 2007

Stále pokračujeme v rozběhnutých projektech v jihovýchodní Asii, které po rozsáhlém tsunami v roce 2004 pomáhají lidem navracet bydlení, práci, zdravotní zázemí, dětem školy.

Pokračuje obnova škol na Sumatře v rámci ADRA pro Sumatru (více viz roky 2005 a 2006), staví se a kompletně vybavuje také nová škola na ostrově Nias pro 100 dětí odolná vůči zemětřesení.

V regionu Hambantota na Srí Lance bylo pro lidi po tsunami prostřednictvím mnoha organizací vybudováno tisíce nových domů. Mnohé sousední komunity, které tsunami nezasáhlo, však žijí v nedůstojných podmínkách. Nerovnost vytváří značné sociální napětí, proto ADRA v roce 2007 zahajuje projekt výstavby nových domů pro rodiny nezasažené tsunami, které doposud žijí v hliněných přístřešcích. Společně s ADRA Švýcarsko pomáháme těmto rodinám a nezasaženým vesnicím komplexně: stavíme 58 nádrží na vodu, 117 kuchyní, 171 rodin je zapojeno do programu na podporu obživy. V roce 2007 je plně ukončen projekt Česká vesnice na Srí Lance (viz rok 2005, 2006) na výstavbu 20 domů, školky a hřiště; je zde také zavedena voda. Na začátku roku 2007 dokončujeme projekt oprav domů pro obyvatele oblasti Tangalla (Srí Lanka), kteří se chtěli vrátit do svých původních domovů poničených tsunami a neměli prostředky na jejich opravu. ADRA pomáhá lidem znovu získat obživu, lidem v této zasažené oblasti daruje tři dřevoobráběcí stroje, mrazáky, jeden šicí stroj, nové rybářské sítě a pracovní nástroje pro automechaniky.

V Thajsku pokračuje Projekt obnovy postižených oblastí tsunami v provinciích Phang-nga, Ranong a Phuket (viz roky 2005, 2006). Jedná se o obnovu vodních zdrojů, budování obydlí či zdravotní a psychologickou podporu a také podporu zaměstnanosti.

Pro indické děti v zasažené oblasti Allur budujeme 15 školních tříd, které slouží 2 335 dětem od 6-16 let.

Ještě začátkem roku 2007 (více než 2 roky po tsunami) téměř polovina obyvatel Andamanských ostrovů žije v provizorních přístřešcích. ADRA zde proto zlepšuje životní, zdravotní a hygienické podmínky těchto lidí. V Indii také pomáháme při srpnových záplavách.

V Pákistánu pokračujeme v obnově a výstavbě nových škol a vzdělávání v oblasti Bagh po silném zemětřesení v severním Pákistánu (2005). V říjnu 2007 předáváme 6 škol.

V rámci projektu vzdělávání dětí v Bangladéši Bangbaby v roce 2007 proběhly 2 monitorovací cesty. Po cyklónu Sidr v listopadu 2007 poskytujeme zemi rovněž 3měsíční humanitární pomoc.

Pomáháme také Mongolsku v oblasti Dornogobi sužované obdobím sucha a mrazu, což ohrožuje hlavní zdroj obživy – pastevectví. Zaměřujeme se na zlepšení rostlinné produkce, učíme obyvatele, jak hospodařit a opatřit si další zdroj obživy za využití alternativní energie. Uvedli jsme také do provozu 3 studny.

Ve Vietnamu po tropické bouři Xangsane (2006) pomáháme obnovit původní životní podmínky obyvatel v oblasti Phong Dien. ADRA rekonstruuje 20 rodinných domků, 3 školní budovy, systém zavlažování a přívod vody.

V Keni ve Zdravotnickém středisku Itibo po rekonstrukci ambulance v roce 2007 dokončujeme výstavbu nové porodnice (porodní sál, laboratoř, lůžková část a ambulance jsou vybaveny moderními přístroji, nábytkem a zdravotnickým materiálem). Zdravotnické centrum se rovněž zapojuje do pomoci obětem konfliktu, jenž vypukl po prezidentských volbách na konci roku 2007.

V Zambii oblasti Naluyanda v roce 2007 ADRA dokončuje elektrifikaci komunitního centra
a zdravotnického střediska, do něhož byla také zavedena pitná voda. Umožní lepší péči o pacienty a preventivní programy mohou být díky elektrifikaci rozšířeny i na večerní hodiny.

Obyvatelům Řecka po ničivých požárech (2007), přispěla česká veřejnost ve veřejné sbírce ADRA více než 1 mil. Kč. Obci Velanidi poskytujeme krmivo pro hospodářská zvířata, která v důsledku spálené plochy nemají pastvu a hrozí tak úhyn zvířat. Ta jsou hlavním zdrojem obživy pro obyvatele.

V Srbsku rozšiřujeme služby Centra poradny pro pomoc obětem domácího násilí v regionu Šumadija. V roce 2007 byla navazujeme na spolupráci mezi srbským Centrem a pobočkou ADRA v Hradci Králové, která provozuje poradnu pro oběti násilí a trestné činnosti. Organizujeme semináře s touto tématikou, a to jak v Srbsku, tak v ČR.

I v roce 2007 pokračuje poválečný projekt Adopce v balíčku v Bosně, Hercegovině a Kosovu. Jedná se o přímou materiální podporu zaslanou lidmi prostřednictvím organizace ADRA, kdy 2x ročně dopravujeme balíčky dětem z Bosny a Hercegoviny či Kosova.

POMOC V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

PRVák

V 2007 proběhlo 129 seminářů projektu PRVák pro MŠ, ZŠ a SŠ školy. Vydáváme omalovánky s rozvojovou tématikou, publikaci Pomáháme společně, jež je součástí výtvarné soutěže a také nový metodický materiál pro učitele ZŠ. V květnu roku 2007 vzniká středoškolský dobrovolnický klub Chrastítko a v prosinci jsou spuštěny nové webové stránky.

Projekt není problém

V roce 2007 se uskutečňuje první, teoretická část programu – jednodenní či víkendové tématické semináře zaměřené na nejrůznější oblasti vedení projektů: management, fundrasing, public relations, finance, právo, lidské zdroje atd.  (více viz 2006)

Dobrovolnická centra v r. 2007: České Budějovice, Frýdek-Místek (rozšiřuje svoji činnost kromě Třince také do Ostravy), Prostějov, Praha, Valašské Meziříčí, Zlín.

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín do roku 2007 spravuje projekt BangBaby, vede projekt Pomáhejte s námi (vzdělávací) a ADRA ÚL. V roce 2007 se projekt BangBaby přesouvá pod centrálu ADRA ČR do Prahy.

Pokračuje činnost poradny pro oběti násilí (včetně pomoci svědkům násilí) Pyramida pomoci – Hradec Králové, a to v oblasti trestně-právní, sociální nebo v oblasti duševního zdraví. Dále také pomáhá lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci (převážně účastníci partnerských konfliktů) a potřebují odbornou pomoc při jejím řešení.

Stále provozujeme 2 azylové domy Nový Jičín a Straník pro nouzové ubytování lidí v obtížné životní sociální situaci. V roce 2007 je pro děti z azylových domů uspořádán výlet do Itálie financovaný z ESF.

Psychosociální intervenční týmy

ADRA zajišťuje síť dobrovolníků, kteří na odborné úrovni poskytují psychosociální služby lidem zasaženým mimořádnou událostí. Kromě výcviku týmů pořádá odborné konference s tématikou psychosociální krizové pomoci a týdenní výcvikový tábor určený mladým lidem.

Pokračuje informační kampaň Česko proti chudobě, jejímž cílem je seznámení široké veřejnosti, novinářů, státní správy a politiků s rozvojovou problematikou. Jsou organizovány semináře, diskuse a školení; na kampani se podílí nevládní neziskové organizace z celé ČR.

NADACE ADRA V ROCE 2007

Nadační jmění (dům ve Frýdku-Místku) + finanční prostředky z NIF I a II (Nadační investiční fond) činí v roce 2007 celkem: 38 mil. Kč. Ve veřejném grantovém řízení v r. 2007 je rozděleno celkem 1,44 mil. Kč. (projekty v oblasti sociální a humanitární pomoci, vzdělávání a dobrovolnictví. )

Nejvýznamnější sbírky v r. 2007:

 • DMS sbírka Asie – 580 tis. Kč.
 • Sbírka pro oblasti zasažené záplavami a vichřicí Kyril v ČR – 73 tis. Kč.
 • Sbírka na pomoc Libanonu – 209 tis. Kč.
 • Sbírka na pomoc Bangladéši – 1,1 mil. Kč.
 • Sbírka na pomoc Indii – 1 mil. Kč.
 • Sbírka na pomoc Řecku – 750 tis. Kč.
 • Tradiční Velikonoční sbírka – 2,9 mil. Kč.
 • Věcné dary: celkem 1,7 mil. Kč.

2. ročník Ceny Michala Velíška

V prosinci 2007 v rezidenci primátora hl. m. Prahy se koná ve spolupráci s TV NOVA v rámci dlouhodobého projektu Hrdinové mezi námi seminář s tématem „Odvaha bránit druhé: geneticky zakódováno, výchovou vštípeno aneb vychováváme k odvaze“, včetně předání vítězné Ceny Michala Velíška za rok 2007.

Více o historii ADRA:

1992, 1993, 1994-1995, 1996-1998, 1999-2000, 2001-2004, 2005-2007

Zavřít