Třicet let pomoci lidem doma i v zahraničí: 2001 - 2004

Pomoc v zahraničí v roce 2001

V roce 2001 bylo uskutečněno 24 cest s humanitární pomocí.

Ukrajina

 • Humanitární pomoc při záplavách – zapůjčení vysoušečů, zaškolení koordinátorů, poradenství.
 • „Střecha do zimy” – prázdninová brigáda více než 50 mladých lidí. Demolice starých domů, budování nových základů, pomoc při stavbě nových domů sociálně slabých občanů.

Maďarsko

 • Humanitární pomoc při záplavách, zapůjčení vysoušečů, zaškolení koordinátorů, poradenství.

Polsko

 • Humanitární pomoc při záplavách, zapůjčení vysoušečů, zaškolení koordinátorů, poradenství.

Kosovo

 • Pokračování výstavby školy v obci Ballofc. Dokončení 24.4.2001.

Srbsko

 • Pojízdná zubní ambulance v okolí Bělehradu.

Rumunsko

 • Vybavení školy.

Pomoc v České republice v roce 2001

Azylový dům v Novém Jičíně

 • Ubytovna poskytla azyl postupně 9 rodinám.

Výcvik psychosociálního záchranného týmu – novinka

 • Absolventi výcviku mají pomáhat lidem v nouzi v překonávání krizových stavů (ekologické, dopravní a živelní katastrofy). Tým úzce spolupracoval s psychology a MV ČR.

Odstraňování následků krupobití v obci Ostrovka

 • Distribuce dezinfekčních a čisticích prostředků. Poskytnutí poradenství pro zamezení růstu plísní.

Psychorehabilitační pobyt zdravotně postižených

 • Pobytu se zúčastnilo 36 osob. Jde o dlouhodobý program ADRA.

Projekt primární sociální prevence ve školách „Pomáhejte s námi“

 • Již několik let běžící projekt na školách v oblasti Zlína a Uherského Hradiště.

Dům pod křídly

 • Dostavba domku pro děti v pěstounské péči ve Valašském Meziříčí.

Pomoc v zahraničí v roce 2002

V roce 2002 bylo uskutečněno 31 humanitárních cest.

Ukrajina

 • Humanitární pomoc pro oběti záplav.

Srbsko

 • Pomoc obětem balkánské války, jednotlivcům, uprchlíkům, nemocnicím, aj.

Bosna a Hercegovina

 • Dovybavení domů obětí války, poskytnutí potravinové pomoci, obuvi, ošacení a zdravotnického materiálu uprchlíkům.

Kosovo

 • Dodávka spotřebního materiálu domovům s fyzicky i mentálně postiženými lidmi.

Gruzie

 • Dodávka léků uprchlíkům z Čečenska v hodnotě 104 640 Kč prostřednictvím letecké dopravy Armády ČR.

Bangladéš

 • Dlouhodobý potravinový, rekonstrukční a vzdělávací projekt pro chudé děti.
 • 400 dárců, odesláno více než 3 600 000 Kč. Ve vzdělávacím projektu podpořeno 422 dětí. Díky potravinové pomoci dostalo denně najíst 100 dětí ve slumech v Dháce.
 • Vybudována škola ve slumu. Uskutečnila se monitorovací kontrolní cesta.

Srbsko

 • Mobident – Stomatologická pomoc uprchlíkům v okolí Bělehradu. Pomoc poskytnuta cca 1 000 osobám. Pořádány přednášky v oblasti zubní prevence.

Afgánistán

 • Podpora rozvojového projektu pro chlapeckou základní školu v Khogjani (850 žáků) – zajištění školních pomůcek a otevření školy i pro dívky.
 • Podpora uprchlického tábora ve městech Kábul a Jalalabad.

Indie

 • Na likvidaci následků zemětřesení poskytnuto 79 014 Kč.

Pomoc v České republice v roce 2002

Povodně

 • ADRA poskytovala pomoc v jižních Čechách, na Berounsku, Mělnicku, Litoměřicku, Ústecku, Děčínsku a v Praze. V těchto oblastech měla své koordinátory.
 • V Českých Budějovicích vzniklo samostatné centrum.
 • Veřejná sbírka ADRA na pomoc postiženým povodněmi vynesla k 31.12.2002 částku 39 783 157 Kč.
 • ADRA ČR poskytovala pomoc jednotlivcům, obcím, školám, ústavům, atd.
 • Okamžité poskytnutí pomoci, distribuce vody, potravin, hygienických a čisticích prostředků a nářadí. Předáno 105,7 tun humanitárního materiálu.
 • Vyslání zhruba 300 dobrovolníků do zaplavených oblastí.
 • Pomoc při odstraňování následků záplav.
 • Poskytnutí psychosociální pomoci.
 • Poskytnutí vysoušečů.

Azylový dům v Novém Jičíně

 • Poskytnutí azylu lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace.

Azylový dům Straník

 • Otevřen nový azylový dům.
 • Byl zprovozněn na podzim 2002. Určen pro matky s dětmi, které se ocitly dočasně bez přístřeší. V roce 2002 dokončeny 4 byty.

Psychosociální tým

 • Tým působil v první fázi záplav na Blanensku, poté v srpnu na celém území. Dlouhodobá psychosociální pomoc byla uskutečněna na Litoměřicku. Přednášky a školení účastníků vedla PhDr. Bohumila Baštecká z Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Výsledkem práce bylo vydání „Terénní příručky“ pro pracovníky psychosociálních a humanitárních služeb. Projekt realizován v úzké spolupráci s MV ČR.

Sociální projekt v Moravské Třebové

 • Sbírka, díky níž byly zakoupeny 4 invalidní vozíky pro místní domov důchodců.

„Pomáhejte s námi”

 • Projekt primární prevence pobočky ADRA Zlín, od r. 1995 realizovaný ve školách. Pořádání přednášek, besed, použití videozáznamů z humanitárních cest.

„Zelené léto”

 • Sbírka v Hradci Králové a Pardubicích na podporu sociálně nejslabších v zemích bývalé Jugoslávie. Projekt iniciován českými vojáky KFOR. Předání humanitární pomoci, dětem předány balíčky se školními potřebami.

NADACE ADRA

Partnerská platforma občanského sdružení ADRA ČR

 • Sbírka pro oběti terorizmu s názvem „Pro ty kteří…” vynesla ke konci roku 440 758,97 Kč.
 • Ve spolupráci s ADRA Německo byly realizovány 2 projekty v Afgánistánu po bombardování (obnova školy v Khogjani a nákup dek uprchlíkům) v celkové výši 311 331,14 Kč.
 • Sbírka ADRA-HELP určená pro rychlou a adresnou pomoc obětem povodní v Jižních Čechách vynesla mimo základního vkladu 1 000 000 Kč dalších 1 164 616,65 Kč.
 • Benefiční koncert na podporu obětem povodní v Janáčkově divadle v Brně, přímý přenos ČT, výtěžek přes 300 000 Kč.
 • Výstava fotografií předních českých fotografů „Povodně 2002” na různých místech ČR.
 • Věcné dary – prostřednictvím o. s. ADRA financování humanitární pomoci pro země bývalé Jugoslávie, Ukrajinu a zaplavené oblasti v ČR (potraviny, textilní výrobky, školní stoly a židle, oblečení, kancelářské potřeby …) v celkové hodnotě 3 306 024 Kč

Pomoc v zahraničí v roce 2003

Desetník pro štěstí v neštěstí – sbírka desetníků, jejichž platnost končila v říjnu 2003. Kasičky umístěny v bankách, v síti obchodních domů, hypermarketů, na čerpacích stanicích. Výtěžek 2 tuny – 547 000 Kč – byl použit na pomoc obětem zemětřesení v Íránu. Činnost výkonného ředitele ukončuje Rudolf Reitz, jeho nástupcem se stává Ivo Řehák.

V roce 2003 ADRA realizovala 21 humanitárních cest + 3x byly letecky přepraveny humanitární zásilky do Iráku.

Bosna a Hercegovina

 • Mikroúvěry, podpora malopodnikání, podpora zaměstnanosti, půjčky drobným řemeslníkům a farmářům ve městě Tešanj. (554 117 Kč)
 • Stavba domku pro srbskou rodinu ve městě Tešanj. (50 000 Kč
 • „Adopce v balíčku“ – „adoptivní“ rodiče z ČR si mohli vybrat z 85 konkrétních dětí z města Tešanj a připravit jim zimní a v dalším roce i letní balíček základních materiálních potřeb. Projekt byl pro velký zájem rozšířen i do měst Teslič a Doboj.

Irák

 • Materiální pomoc pro oběti válečného konfliktu

Peru

 • Vybavení zdravotnického střediska – chirurgické ambulance – v peruánských horách v oblasti Huarmaca, Huancabamba a Sondorillo. (320 300 Kč)

Srbsko

 • Mobident – pojízdná stomatologická ordinace v uprchlických táborech v okolí Bělehradu (v roce 2003 jich bylo registrováno 450).

Alžírsko

 • Materiální pomoc pro oběti zemětřesení – 21 tun.

Humanitární pomoc do zemí bývalé Jugoslávie a Sovětského svazu

 • pomoc v celkové výši 10 251 040 Kč

Bangladéš

 • Ve vzdělání bylo podpořeno 498 dětí.

Pomoc v České republice v roce 2003

Povodně 2002/2003

 • Rekonstrukce zničených domů, odborné poradenství, sanace.
 • Humanitární pomoc, psychosociální pomoc, práce dobrovolníků.
 • První rychlá humanitární pomoc, vyklízecí práce, vysoušení, příspěvky na obnovu bytového fondu, vybavení zaplavených domácností
 • Letní tábor pro 22 dětí z Blatné.
 • Odborné semináře týkající se chyb v oblasti sanace a vysoušení.

Intervenční záchranný systém – důležitá spolupráce

 • ADRA na začátku roku podepsala s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru (MV GŘ HZS) dohodu o vzájemné spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému.

Humanitární základna Studánka

 • Vybudován sklad humanitární pomoci, v zápůjčce od Armády ČR.

Pomoc obětem krupobití na Prostějovsku

 • Finanční příspěvek na opravu střech pro sociálně nejpotřebnější obyvatele.

Azylový dům Nový Jičín a Straník

 • Nouzové ubytování pro matky s dětmi a pro muže. Kapacita byla v roce 2003 plně využita.

Pyramida pomoci a rozvoje, Hradec Králové

 • Projekt poradny pro oběti násilí a trestných činů vznikl na zakázku Magistrátu města HK.
 • Záměrem projektu je dlouhodobé poskytování nebo zprostředkování pomoci lidem, kteří se přímo nebo nepřímo stali účastníky trestných činů, násilí, tragických dopravních nehod či živelních pohrom a potřebují se s touto zkušeností vyrovnat.

„Pomáhejte s námi“

 • Pokračuje zlínský regionální projekt primární sociální prevence na školách.

Letní brigáda ve Valašském Meziříčí

 • Třetí ročník adrácké brigády, kdy dobrovolníci pomáhali sdružení Pod křídly, v domovech důchodců a v hospici.

Různé

 • Celodenní akce „Desetiboj“ k 10. výročí založení ADRA. Součástí byla slavnostní vernisáž fotografií a řemeslný jarmark s programem pro děti i dospělé na náměstí ve Zlíně.
 • Putovní výstava k 10. výročí založení ADRA – 250 barevných fotografií formátu A4.
 • Nadační dům ve Frýdku-Místku. Po rekonstrukci slouží prostory k nadační činnosti a činnosti nově vzniklého Dobrovolnického centra ADRA.
 • Sbírky: „Pro ty, kteří…“ – sbírka pro oběti terorizmu. Výnos do konce r. 2003: 463 364,80 Kč. ADRA-HELP – sbírka určená k rychlé a adresné pomoci obětem záplav, vybráno 2 084 068,33 Kč; na pomoc rodině, které shořel dům vybráno dalších 516 883 Kč.

Pomoc v zahraničí v roce 2004

Činnost výkonného ředitele ukončuje Ivo Řehák, jeho nástupcem se stává Jan Bárta. V roce 2004 ADRA realizovala 28 humanitárních cest.

Bosna a Hercegovina

 •  „Adopce v balíčku“ – Projekt na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin nejvíce postižených válkou. Tímto způsobem „adoptováno“ 200 dětí.
 •  Mikroúvěry – Projekt bezúročných půjček drobným podnikatelům, především farmářům a drobným řemeslníkům.
 • Rekonstrukce budovy bývalé nemocnice v Tešanji – brigáda dobrovolníků.
 • Stavba dětského hřiště v Tešanji.

Bangladéš

 • Potravinový, zdravotnický, rekonstrukční a vzdělávací projekt na pomoc chudým bengálským dětem. 500 dárců
 • Novinkou bylo zavedení podávání jednoho jídla denně na 34 školách téměř pro 750 dětí.

Moldávie – Mobident

 • V polovině roku se z okolí Bělehradu v Srbsku pojízdná zubní ambulance přesunula do města Kišiněv, předána moldavské organizaci ADRA.

Peru

 • Zabezpečení zdravotnického střediska – vybavení chirurgické ambulance – v horských vesnicích v oblasti Piura.

Írán

 • Pomoc obětem zemětřesení, spolu s ADRA Německo vybudování mateřské školy pro asi 60 dětí.

Rwanda

 • Na konci srpna bylo do centry Adry v Německu odvezeno 70 kubických metrů dětského oblečení.

Pomoc v České republice v roce 2004

 • Azylové domy v Novém Jičíně a Straníku a Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek pokračují ve své činnosti.
 • Pyramida pomoci a rozvoje v Hradci Králové – Poradna je zaměřena na oběti násilných a trestných činů. Celkem poskytnuta služba 45 klientům, proběhlo 88 poradenských a terapeutických konzultací.

Romský projekt

 • Od května do září byl v 8 krajích realizován projekt pro romské seniory, kteří přežili 2. světovou válku. Vybraných 876 romských spoluobčanů obdrželo dar skládající se ze 4 balíčků.

NADACE ADRA

Partnerská platforma občanského sdružení ADRA ČR

 • Sbírka „Na pomoc obětem politických konfliktů a přírodních pohrom“ byla zahájena 1.12. 2004 v souvislosti s teroristickým útokem v osetském Beslanu a s tsunami v jihovýchodní Asii (ukončena bude v r. 2007).

Více o historii ADRA:

1992, 1993, 1994-1995, 1996-1998, 1999-2000, 2001-2004

Zavřít