Autoři od 14 do 26 let mohli zpracovat ve formě komiksu libovolný cíl udržitelného rozvoje. Výběr vítězů probíhal v porotě za účasti zkušených komiksových tvůrců Tomáše Kučerovského a Michaela Petruse. Hodnotili jsme pochopení tématu, originalitu myšlenky a estetiku. Výsledkem byl výběr patnácti vítězů, kteří v těchto třech kritériích zabodovali nejlépe.  

Mezi letos nejoblíbenější témata patřila ochrana přírody, kde se autoři věnovali recyklaci nebo ochraně ohrožených druhů před vyhynutím. Velkým tématem byla také odpovědná výroba a spotřeba reakce na pracovní podmínky v méně rozvinutých zemích nebo nakupování nových spotřebičů místo jejich opravy. Rozdíly mezi realitou v Česku a v méně rozvinutých zemích se objevily také v tématech jako dostupnost a spotřeba vody nebo konec hladu. Zajímavé byly letos také komiksy zaměřené na rovnost pohlaví 

Soutěž vyvrcholila 28. listopadu, kdy se všech patnáct finalistů sešlo s pořadateli v online prostoru ke společnému vyhlášení výsledků letošního ročníku. Každý mohl zároveň vysvětlit, proč si zvolil dané téma. V mnoha případech se jednalo o osobní zájem autorů o problémy, které se týkají našeho každodenního života 

Po vyhlášení se k nám připojila známá komiksová tvůrkyně Toy Box, aby vedla workshop na téma tvorby komiksového hrdiny. Na workshopu vzniklo několik takových hrdinů a společně jsme řešili, jak na nich dál pracovat. Potom přišel prostor pro osobní konzultace Toy Box s každým z vítězů. Každý autor měl deset minut na to, aby s Toy Box probral svůj soutěžní komiks. Při osobních rozhovorech se řešila technika kresby, písmo či způsob vyprávění komiksového příběhu. Došlo ale také na zvídavé dotazy, jak nastartovat profesionální dráhu ilustrátora a komiksového tvůrce. Toy Box neúnavně zodpovídala všechny dotazy a podpořila talentované tvůrce k další tvorbě.  

Ačkoliv setkání nebylo tradičně završeno vernisáží výstavy, i tu se nám nakonec podařilo zrealizovat. Tímto vás na ni zveme do kavárny Bílá vrána v Praze v ulici Ve Smečkách. K vidění zde bude od 18. prosince 2020 do konce ledna 2021.

Vítězné komiksy si můžete prohlédnout také na našem webu https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/archiv-viteznych-komiksu/vitezne-komiksy-2020