Dnes slavíme Mezinárodní den vody. Každé malé dítě ví, že bez vody by nebyl na světě žádný život. České děti ale mají úplně jinou zkušenost s vodou než děti například v africké Etiopii. České děti vodu „neřeší“, je běžnou, všudypřítomnou součástí jejich života. Do života afrických dětí však voda, resp. její nedostatek často výrazně zasahuje. Jak je to možné?

Od roku 1989 se spotřeba vody v Česku snížila. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám jsme plýtvání vodou omezili. Ve srovnání např. s USA nebo některými státy západní Evropy je spotřeba vody v ČR stále mnohem nižší. Voda u nás však stále není považována za nějakou vzácnost. Stačí otočit kohoutkem a voda teče. WC běžně splachujeme mnoha litry pitné vody a ani se nad tím nepozastavujeme. Spousta lidí pitnou vodou zalévá zahrady a v létě si napouští soukromé bazény. Voda je u nás dostupná a poměrně levná. Ačkoliv pitná voda, která nám teče z kohoutku, je velmi kvalitní, velká část české populace vodu z kohoutku ani nepije – místo toho raději nakupuje vodu balenou v plastu, což s sebou nese další environmentální zátěž.

Přesto nám rozsáhlá sucha v posledních letech ukázala, že ani my nejsme „za vodou“. Sucho ničí úrodu. Lidem vysychají studny, některé obce v letních měsících zakazují napouštění bazénů a zalévání zahrad. Budování nových studen je regulováno. Často nás trápí povodně. Vše souvisí i s necitlivými zásahy do krajiny a nevhodným zemědělským hospodařením, které krajině znemožňují zadržovat vodu. Extrémní projevy počasí jsou důsledkem změny klimatu na naší planetě.

Otázku vody je však třeba řešit komplexně. Množství vody na Zemi je omezené. S rostoucí populací se tak logicky snižuje množství dostupné vody na osobu. Kromě samotného počtu obyvatel má vliv i trend urbanizace – zvyšování podílu městského obyvatelstva představuje další významnou zátěž pro vodní zdroje, problémem je i rozšiřování ploch nepropouštějících vodu na úkor původní přírodní krajiny.

Zatímco my splachujeme WC pitnou vodou, lidé v Africe umírají žízní nebo kvůli infekcím ze znečištěné vody. Mnoho dětí nemůže chodit do školy, protože musí dennodenně nosit na zádech vodu ze vzdálených studní. Co s tím?

1. V prvé řadě je třeba změnit myšlení a uvědomit si, že voda není samozřejmost, i když to tak ještě možná vypadá. Měli bychom se zajímat o to, jak můžeme snížit svoji osobní spotřebu vody. Následující tabulka, která uvádí orientační spotřebu vody při běžných činnostech, nám mnohé napoví:

tabulka spotřeba vody v ČR

Zdroj dat: https://stavimbydlim.cz/prumerna-spotreba-vody-na-osobu/

Vodu šetří mytí nádobí v myčce místo pod tekoucí vodou, krátká sprcha místo koupele. Existují různé technologie pro domácí využití šedé vody (již použité vody např. z mytí či praní). K zalévání zahrady můžeme používat vodu dešťovou, kterou na pozemku zachytáváme pomocí okapů a různých sběrných nádob. Napouštět si v dnešní době soukromý bazén je přílišný luxus. Běžme se raději vykoupat na koupaliště nebo do rybníka. Neméně důležité je učit šetřit vodou odmalička i děti.

2. Dále je třeba podporovat iniciativy, které pomáhají zadržovat vodu v krajině, a to u nás i v zahraničí. Důležité jsou také projekty, které podporují přístup k pitné vodě v oblastech, kde je jí nedostatek. ADRA Česká republika takto působí prostřednictvím svých projektů v Etiopii, Nigeru, Sýrii, Libanonu a dalších zemích.

Darujme vodu těm, kteří ji nutně potřebují k přežití, a zároveň šetřeme vodou i ve vlastní koupelně. Snad se nám to společně podaří včas!