Niger

Zlepšení přístupu ke vzdělání, vodě a sanitárnímu vybavení

Kdy

2021

Co

Zlepšíme životní podmínky malijských uprchlíků v Nigeru.

Kde

Niger, město Ouallam

Proč pomáháme právě v Nigeru

Projekt reaguje na potřeby malijských uprchlíků, kteří byli k závěru roku 2019 z vládních nařízení přesídleni uprchlického tábora v Maigaize do města Ouallam. I přes již proběhlá opatření je v oblasti stále nedostatek latrín, vody a školních míst.

Komu a jak pomáháme

Projekt navazuje na aktivity z roku 2020, které se rovněž soustředily na oblast hygieny a školství. V městě Ouallam se v současné chvíli nachází více než 1200 domácností malijských uprchlíků Přestože se díky projektu z roku 2020 podařilo postavit 78 latrín, základní hygienické potřeby stále nejsou pokryty. Na každých 12 domácností připadá jedna latrína, nedostatečný je také počet sprch a umyvadel.  Nedostatková je i pitná voda, kterou zprostředkovává z velké části vrt, který v roce 2020 vybudovala organizace ADRA.

Vysoký počet dětí v domácnostech vytváří i vyšší poptávku po dostupném a kvalitním vzdělání. K stávajícímu školnímu roku je do místní školy zapsáno téměř 900 studentů. Tříd, které obvykle zahrnují kolem 50 dětí, je ale k dispozici pouze 15.  Současná situace si také žádá navýšení profesních kapacit učitelů, kteří by vedle klasického curricula měli být schopni dětem poskytnout také psychosociální pomoc.

Součástí projektu jsou proto tyto aktivity: 

  • vybudování dalších tří učeben pro zajištění dostatečné kapacity místní školy; 
  • poskytnutí školení pro učitele a ředitele školy, aby jejich profesní kapacity odpovídaly současné situaci (přizpůsobení kurikula dětem z uprchlických rodin, psychosociální pomoc);  
  • vybudování 49 dalších latrín s umyvadly; 
  • vyhloubení dalšího vrtu, který by měl malijským uprchlíkům poskytnout dostatek pitné vody; 
  • vyškolení komisí zodpovědných za údržbu nově vzniklé infrastruktury. 

Související aktuality

Chcete tento projekt podpořit?

Tento projekt byl již ukončen. Další projekty humanitární pomoci organizace ADRA můžete podpořit online prostřednictvím formuláře Darujme.cz. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít