V Nigeru jsme tento rok spustili nový projekt zaměřený na přístup ke vzdělání, vodě a sanitárnímu zařízení v uprchlickém táboře poblíž malijských hranic. Tisíce lidí z Mali, které je stíhané vleklými ozbrojenými konflikty, prchá ze země a snaží se najít útočiště v sousední zemi Niger. Nigerská vláda se ve spolupráci s UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) rozhodla přesídlit 8000 malijských uprchlíků z příhraničních oblastí do města Ouallam a nabídnout jim zde nový domov. K tomu je však zapotřebí vybudovat novou infrastrukturu a právě s tím pomáhá ADRA. Zaměřujeme se především na přístup ke vzdělání, přístup k vodě a sanitárnímu zařízení. A to jak pro nově příchozí, tak pro stávající obyvatele. Pomáháme tak snížit napětí, které v souvislosti s příchodem tisíců uprchlíků může nastat. Přečtěte si, jak zatím vypadala vzájemná spolupráce a co všechno je potřeba učinit, aby projekt začal přinášet konkrétní výsledky.

První kroky v projektu

Úplně první „předprojektovou“ fázi je sepsání projektové žádosti, kde vysvětlujeme, proč, kde a jak budeme pomáhat. Tu naštěstí už máme za sebou. Naše žádost byla úspěšná a získala finanční prostředky od Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Proto jsme mohli v dubnu začít z realizací.

Prvním krokem na místě bylo seznámení místních autorit s plánovanými aktivitami a zajištění jejich podpory a spolupráce. Čekala nás proto řada schůzek (které probíhaly díky probíhající pandemii veskrze online) a setkání s úřady, zástupci samosprávy, zprostředkovateli technických služeb i neziskovými organizacemi.

Setkání se starostkou Oullamu

Ověřili jsme si, že plánovaná pomoc je vysoce vítaná a míří správným směrem. „Nová zařízení přichází v pravý čas. Uprchlický tábor má jen provizorní latríny, zajištění vody je nedostatečné, stejně jako je nedostatečná kapacity školy,“ vyjádřil se k projektu zástupce UNHCR.

Setkání se zástupcem UNHCR

Naši místní pracovníci navštívili samozřejmě i samotný uprchlický tábor, kde budeme nová zařízení stavět. Situace zde je skutečně kritická a z hygienického hlediska nebezpečná. Většina latrín pro rodiny je jen provizorní a již plná. Těch, které jsou stavěny z trvalých materiálů, je málo a nejsou ještě ani hotové. Ve škole, která má 6 tříd, jsou pouze 4 latríny. A třídy navíc nejsou vůbec vybaveny.

Setkání v táboře se zástupkyní žen, zástupcem mladých a ředitelem školy.

Domácnost v uprchlickém táboře

Následným krokem pak bylo vyřízení potřebné administrativy a podepsání smluv s příslušnými úřady a samosprávou. Máme radost, že se projekt na místě setkal s velkou podporou a spolupráce s místními byla zahájena bez problémů. Všichni nyní usilují o to, aby se plánovaná zařízení začala stavět co nejdříve. Jak rychle se nám to podaří, vám napíšeme příště.

Prozatím jediný zdroj pitné vody.

Provizorní rodinné latríny.

Projekt „Zlepšení přístupu ke vzdělání, vodě a sanitárnímu vybavení přesídlených uprchlíků do Ouallam, Tillábery region, Niger“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

//