Právě dnes, 25. května, se po celém světě slaví Den Afriky jako připomínka založení Organizace africké jednoty a oslava nezávislosti. Ne všechny africké země však mají důvod k oslavám. Řada z nich je sužována vleklými vnitřními konflikty, násilím i boji o přírodní zdroje, místní lidé často nemají co jíst a ve velkém opouští své domovy ve snaze zachránit si holý život. Mezi tyto země patří i Mali a Niger, kde od letošního roku začínají naše dva nové projekty.

Potraviny a živobytí pro rodiny v Mali

Země nacházející se na jižním cípu pouště Sahara se již od 2012 potýká s komplikovanou politickou a bezpečnostní krizí. Násilí a střety mezi ozbrojenými skupinami se ze severu země postupně rozšiřují do dalších regionů. V současné době je jimi dotčeno přes 8 milionů lidí. Civilisté jsou zasaženi jak přímo, jakožto oběti extremistického násilí, tak nepřímo jako oběti banditů a improvizovaných výbušných zařízení. A tak se dává do pohybu obrovské množství lidí, kteří v obavě o svou bezpečnost či v důsledku ztráty obživy opouští své původní domovy a přesouvají se na jiná místa v rámci Mali i mimo něj. Situaci dále ztěžují časté záplavy střídané dlouhými obdobími extrémního sucha.

Zajištění potravin, tedy té nejzákladnější životní potřeby, je v tuto chvíli nejpalčivějším problémem, který se v dané oblasti snažíme řešit. Působíme v oblasti Gourma Rharous, která je jedním z pěti okresů Timbuktu a z celého regionu se musí potýkat s nejvyšším počtem vnitřně vysídlených osob. V prvním kroku tedy rozdělujeme poukázky na potraviny pro celkem 253 domácností. Většina rodin v oblasti je vedena pouze ženami. Protože jejich původním zdrojem obživy bylo zemědělství a pastevectví, zaměříme se ve druhém kroku na to, aby mohly být do budoucna opět soběstačné. Nakoupíme těmto rodinám semena a nářadí pro pěstování plodin a seznámíme je s možnostmi pěstování plodin a vaření za použití minimálního množství vody, které je v oblasti taktéž nedostatek. Matkám samoživitelkám pak nakoupíme kozy, které zajistí obživu pro celou jejich rodinu.

Voda, sanitární zařízení a vzdělání pro komunity v Nigeru

V podobně složité situaci se nachází i země sousedící s Mali, Niger. Organizací OSN bývá pravidelně zařazován mezi nejméně rozvinuté státy na světě. Na zemi, která se sama potýká s nestabilní politickou a ekonomickou situací, navíc těžce dopadají i konflikty sousedních zemí. Z důvodů popsaných výše se do pohraničních oblastí Nigeru uchylují tisíce uprchlíků z Mali a země tento nápor nezvládá.

Náš projekt se zde soustředí na region Tillabéri v nejzápadnějším cípu země, ve kterém se nachází nejvíce uprchlických táborů v zemi. Nigerská vláda se ve spolupráci s UNHCR rozhodla pro ambiciózní řešení situace spočívající v přesídlení 8000 malijských uprchlíků z uprchlického tábora u hranic s Mali do nigerského města Ouallam, kde by měli nalézt nový domov. K tomu je však zapotřebí vybudovat novou infrastrukturu.

Vybudujeme proto školní třídy včetně jejich vybavení, které budou sloužit nejen dětem uprchlíků, ale také místní komunitě. Díky vybudování hloubkového vrtu poháněného solárním systémem zajistíme přístup k vodě. Vedle školní infrastruktury vybudujeme sanitární zařízení, konkrétně 100 latrín a umyvadel, které budou sloužit až tisícovce nově přesídlených rodin. Zároveň plánujeme vyškolit a finančně podpořit komise na údržbu nově vybudované infrastruktury. Celým projektem chceme přispět k integrací malijských uprchlíků a ke snížení napětí v hostitelské komunitě tím, že zajistíme nově příchozím i stávajícím obyvatelům přístup ke vzdělání a sanitaci.

Situace v Mali i v Nigeru je velmi vážná. Lidé zde nemají zajištěny základní životní potřeby jako je přístup k vodě a potravinám. Podpořte prosím naše africké projekty a pomozte zachránit lidské životy.

//

Projekty „Zlepšení přístupu ke vzdělání, vodě a sanitárnímu vybavení přesídlených uprchlíků do Ouallam, Tillábery region, Niger“ a „Podpora potravinové bezpečnosti a živobytí vnitřně vysídlených rodin v oblasti Gourma Rharous v Mali“ jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.