Humanitární projekty organizace ADRA se obvykle zaměřují na čtyři oblasti: obživu, vzdělání, zdraví a obecně humanitární pomoc po přírodních katastrofách či ozbrojených konfliktech. Anminulý, v mnohém neobvyklý rok na tom nic nezměnil a my jsme i přes složitou situaci pokračovali v naší práci v zahraničí

Přečtěte si, čím se naše loňské projekty zabývaly a komu jsme mohli společnými silami pomoci. 

Obživa 

Náš malijský projekt se soustředil na pomoc rodinám, které musely díky nestabilní bezpečnostní situaci v zemi uprchnout ze svých domovů. Konkrétně se zaměřoval na ženy, které se musejí samy starat o své rodiny. Do Maltak roce 2020 putovalo čtyři sta padesát šest koz. Díky nim mohou místní ženy poskytnout výživnou stravu svým dětem. Kozí mléko se dále může zpracovat v mléčné výrobky a díky jejich prodeji mohou ženy zajistit své rodiny i po finanční stránce. Takto jsme například pomohli babičce čtyř vnoučat, Farimatě, která zůstala na děti sama.  

V oblasti Ghourma Rharous jsme zajišťovali i osvětu v oblasti pěstování plodin. Pořádali jsme kurzy „chytrého“ zahradničení, díky kterému místní lidé vědí, jak se přizpůsobit místním suchům a jaké plodiny zde pěstovat. K tomu napomohla i poskytnutá nářadí a semínka pro založení vlastní zahrádky.

 

Vzdělání 

Poskytnout někomu vzdělání není pouze o tom, umožnit mu studium po finanční stránce. Když dítě naučíte, jak přemyslet nad okolním světem, darujete mu budoucnost. minulém roce se tématu vzdělávání věnovaly hned tři naše humanitární projekty. V Nigeru jsme se podíleli na stavbě nové školy pro malijské a nigerské děti. V Myanmaru jsme finančně podpořili děti vnitřně přesídlených rodin, u kterých si rodiče jejich studium nemohli dovolit. Od jedné podpořené paní se nám dostalo i milého poděkování: V uprchlickém táboře jsme od roku 2013. S manželem se v okolí snažíme pracovat jako sezónní dělníci na plantážích, parcích, jako opraváři apod. Výdělek bohužel nepokryje všechny naše potřeby. Máme čtyři děti ve školním věku a mnohdy bylo složité finančně zvládnout školní výdaje. Díky podpoře z Adry nyní chodí do školy všechny naše děti a náš nejstarší syn se dokonce dostal na univerzitu! Mockrát děkujeme za veškerou podporu. 

Posledním loňským projektem, který se zabýval oblastí vzdělávání, byl náš projekt v SýriiZemě, která si dodnes prochází občanskou válkou, se nachází v katastrofálním stavu. Přesto se do ní mnoho lidí chce vrátit. Jako například Muhamamad, který se s rodinou do své vlasti vrátil po čtyřech letech v exilu. Rodiče ho chtěli poslat opět do školy, ale místní budovy byly poničené nebo úplně zničené. ADRA proto pomohla opravit dvacet dva učeben a poskytla příslušné vybavení, aby se místní děti mohly učit v přijatelných podmínkách. 

Humanitární pomoc 

Náš indonéský projekt navázal na aktivity z předloňského roku. V roce 2018 totiž souostroví zasáhla dvě zemětřesení, která měla na svědomí vysoké lidské i materiální ztráty. Začali jsme školit místní stavební pracovníky v technikách odolných vůči zemětřesení, které pomáhají udržovat stabilitu domů i při případných otřesech. Jsme rádi, že se nám podařilo školení realizovat během pandemie covid-19. Dohromady jsme vyškolili přes sto padesát lidí.  

Zdraví 

Minulý rok ukázal, že zdraví je tím nejcennějším pro každého z nás. Na jaře to vypadalo, že se tímto tématem budou převážně zabývat jen dva z našich projektů. Později z nich bylo pět. O našich projektech zaměřených na boj proti covidu si můžete přečíst zde. Zbývající dva projekty zaměřené na zdraví se uskutečnily v Libanonu. Tato malá země si v minulém roce prošla mnoha zkouškami od světové pandemie přes ekonomickou krizi až po výbuch v přístavu hlavního města. Cílem našich projektů, které z části navázaly i na aktivity minulých let, bylo zajištění přístupu k vodě a zlepšení hygienických podmínek v údolí Biká, kde jsou koncentrovány uprchlické tábory v zemi.  

obci Al Bireh jsme vystavěli novou vodní nádrž. Do oblasti jsme distribuovali popelnice a kontejnery pro bezpečné nakládání s odpadem. Díky dostupnosti popelnic a jejich pravidelnému vyvážení, které jsme dojednali s místní samosprávou, se již po okolí neválí hromady odpadků. Navíc řada lidí díky informacím z našich lekcí o nakládání s odpadem začala třídit organické zbytky, které tak místo do popelnice putují na místní farmy jako krmivo pro zvířata.  

Zároveň jsme opravili kolektivní centra, ve kterých jsou nuceny žít desítky rodin v často život ohrožujících podmínkách.Postavili jsme například zábradlí ke strmému schodišti centru Al Marj, takže se po něm nyní děti mohou pohybovat bezpečněji. Zajistili jsme také zásobníky na vodu a nainstalovali k nim potrubí, takže lidé již nemusí nosit vodu do svých pokojů v barelech. Za to je vděčný třeba desetiletý Nawras Shafi, který žije s rodiči a třemi sourozenci v malé místnosti s kuchyňkou a záchodem. „Do Libanonu jsme přišli, když mi bylo pár měsíců. Rád bych se vrátil do Sýrie, i když válka ještě neskončila. Je to moje země a miluji ji,” říká Nawras, který svou rodnou zemi zná jenom z vyprávěníJsme rádi, že jsme alespoň v rámci našich možností pomohli zlepšit podmínkyve kterých žije on i miliony dalších lidí toužících vrátit se do svých domovů. 

Všechny naše projekty by nebyly možné bez vás, našich podporovatelů a dárců. Děkujeme, že i přes mnohé obtíže, které s sebou tento rok přinesl, jste solidární s těmi, jejichž život je ještě těžší. 

Humanitární projekty (vyjma projektů zaměřených na boj proti covidu) byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.