Bez ohledu na to, jestli jsou u nás v České republice povodně či tornádo a svět se potýká s omezeními kvůli COVIDU-19, schválené humanitární projekty ADRA v zahraničí musí pokračovat. Při jejich realizaci je však potřeba překonat více překážek a nově reagovat na konkrétní situaci v dané zemi. Jsme velmi rádi, že i přesto se nám daří pokračovat v projektech dle plánu a pomáhat potřebným lidem v nouzi. Ve kterých zemích letos pomáháme?

Zambie – Budování odolnosti vůči COVID-19

ADRA Česká republika v Zambii působí již od roku 2006. Hlavními tématy dosavadních projektů bylo zejména zajištění obživy, zlepšení přístupu ke zdravotní péči a zajištění přístupu k pitné vodě. Za podpory České rozvojové agentury jsme vloni vybudovali čtyři studny a tři nemocnice vybavili s pomocí České zemědělské univerzity (ČZU) mobilními laboratořemi pro testování nakažlivých nemocí.

V letošním roce na předchozí projekty navazujeme: s pomocí řady dobrovolníků chceme do konce roku 2021 rozšířit veřejné povědomí o COVID-19 a jak se mu místní lidé mohou bránit; společně s odborníky z ČZU vyškolíme personál ve třech zambijských nemocnicích, jak správně používat mobilní laboratoř.

Dostupnost hygienických pomůcek navyšujeme tím, že vyškolíme ženy a mladé lidi v jejich výrobě; také učíme obyvatele, jak nakládat s čistou vodou a zdravě se stravovat. Dodáváme lidem semena a hospodářská zvířata, díky kterým budou moci okolo zavedených vodních systémů z minulého roku vznikat zeleninové zahrady a malá hospodářství.

Cílenými aktivitami v oblasti prevence onemocnění podpoříme téměř 10 000 lidí.

Sýrie – Pomoc obyvatelům v nouzi

Náš letošní projekt navazuje na rozsáhlé programy v oblasti obnovení infrastruktury a vzdělávání, které v Sýrii pod záštitou organizace ADRA probíhají již od roku 2013.

Zajišťujeme komunitám a jednotlivcům ohroženým válečným konfliktem přístup k základní krizové pomoci, hygienickému zázemí a dětem přístup ke vzdělávání. Jak konkrétně?

Poskytujeme lidem nouzové přístřeší a hygienické zázemí, cílovým skupinám psychosociální pomoc. Obnovujeme vodovodní systémy.

Dětem zprostředkováváme doučování na neformální úrovni, podporujeme znevýhodněné dětí v přístupu ke vzdělání. Také zajišťujeme základní funkčnost školních zařízení, budujeme kapacity učitelů a dětem poskytujeme školní pomůcky.

Sýrie – Vytváření podmínek pro návrat uprchlíků do Sýrie

V Sýrii se věnujeme oblasti rehabilitace infrastruktury a vzdělávání již od roku 2013. V roce 2020 ADRA obnovila v Sýrii 22 poškozených učeben pro přibližně 596 dětí, poskytla vzdělávací materiály, vybavení a také instalovala pouliční osvětlení v rizikových oblastech.

Letos zajistíme oddělené sociální zařízení pro dívky a chlapce, sociální zařízení pro osoby se zdravotním postižením a bezbariérový přístup do školy.

Libanon – Přístup k vodě pro libanonské komunity se syrskými uprchlíky

ADRA Česká republika působí v Libanonu již pátým rokem. Od roku 2011 do Libanonu uprchlo v důsledku válečných událostí přes 1,5 milionu Syřanů hledajících bezpečný úkryt. Pro hostitelskou zemi, původně jen se 4,5 milionem obyvatel, to znamená denně se potýkat s kritickým nedostatkem pitné vody, sanitace, infrastruktury pro místní i příchozí obyvatele a z toho plynoucím sociálním napětím.

Náš projekt se soustředí na údolí Biká, kde se nachází většina uprchlických táborů (jedná se až o 350 000 lidí). Navazujeme na práci vykonanou v minulých letech, kdy jsme postavili vodojem ve vesnici Douris, zajistili distribuci hygienických balíčků a provedli osvětu v oblasti užívání vody a hygieny.

Letos chceme zlepšit přístup uprchlíků a hostitelské libanonské komunity k nezávadné pitné vodě v dostatečném množství s cílem snížit nemocnost, úmrtnost a zároveň zvýšit důstojnost a kvalitu života. Konkrétně zajistíme vyvrtání vrtu v Ain Bourday pro syrské uprchlíky a libanonskou hostitelskou komunitu ve městě Douris. Naše práce jak pro hostitelskou zemi, tak i pro příchozí syrské obyvatele přispívá ke zmírnění sociálního napětí.

Niger – Zlepšení přístupu ke vzdělání, vodě a sanitárnímu vybavení

Projekt reaguje na potřeby malijských uprchlíků, kteří byli k závěru roku 2019 z vládních nařízení přesídleni z uprchlického tábora v Maigaize do města Ouallam, kde se v současnosti nachází více než 1200 domácností malijských uprchlíků.

Přestože se díky projektu z roku 2020 podařilo postavit 78 latrín, základní hygienické potřeby stále nejsou pokryty. Na každých 12 domácností připadá jedna latrína, nedostatečný je také počet sprch, umyvadel a pitné vody.

Ke stávajícímu školnímu roku je do místní školy zapsáno téměř 900 žáků. Tříd, které obvykle zahrnují kolem 50 dětí, je ale k dispozici pouze 15.  Současná situace si také žádá navýšení profesních kapacit učitelů, kteří by byli schopni dětem poskytnout i psychosociální pomoc.

V roce 2021 pracujeme na vyhloubení dalšího vrtu, který by měl malijským uprchlíkům poskytnout dostatek pitné vody; budujeme další tři učebny pro zajištění dostatečné kapacity místní školy; postavíme dalších 49 latrín s umyvadly; vyškolíme učitele k poskytování psychosociální pomoci dětem a zodpovědné osoby za chod vybudované infrastruktury.

Chcete pomoci i vy?

Na naše humanitární projekty můžete přispět i vy prostřednictvím portálu Darujme. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Projekt podpořili

Tyto projekty jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.