Turbulentní a velmi náročný – tak lze bez nadsázky označit rok 2020. ADRA podávala pomocnou ruku, kde to jen bylo možné.  

Také díky velikému nasazení našich dobrovolníků a dobrovolnic se podařilo úspěšně nastavit mantinely pomoci v souvislosti s mimořádnou výzvou – řeč je samozřejmě o novém typu koronaviru. Covid-19 je sice silný protivník, nicméně i na něj platí osvědčený prostředek, totiž obětavá lidská srdce.

Covid a zase covid 

Všech 15 dobrovolnických center napříč Českou republikou loni logicky zařadilo Covid-19 na „black list“ pohrom a negativních jevů, proti nimž ADRA v ČR již 29 let s vervou bojuje.  

V první jarní vlně pomoc nejčastěji spočívala v nákupu potravin a zajištění roušek V druhé vlně naši úžasní dobrovolníci pomáhali a nadále pomáhají zejména lidem v sociálních a zdravotnických zařízeních, kde se personál kvůli koronaviru často dostává na hranici fyzického i duševního vypětí. Dobrovolníci proto začali pomáhat personálu dle potřeb –⁠ tráví čas s klienty, zapojují je do aktivizačních činností, ale vypomáhají například i v kuchyních či prádelnách.

Boj proti novému typu koronaviru se však pochopitelně neodehrává jen doma, v naší vlasti. V chudých zemích, kde lidé neustále řeší problémy s nedostatkem základních životních potřeb, je covid-19 pro mnohé něco jako virtuální realita. ADRA proto loni cílenými projekty pomohla ve třech zemích místním obyvatelům proti šíření koronaviru, a to v Etiopii, Zambii a na Ukrajině. Společně s partnery jsme do těchto zemí směřovali jak materiální pomoc, tak nezbytnou osvětu ohledně zvýšených nároků v souvislosti s virologickým rizikem.

Humanitární pomoc 

Koronavirus nás naštěstí nezastavil při pomoci v humanitárních krizích, které jsou na světě stále, ač se v médiích kvůli pandemii takřka neobjevují. Náš malijský projekt se soustředil na pomoc rodinám, které musely díky nestabilní bezpečnostní situaci v zemi uprchnout ze svých domovů. V Nigeru jsme se podíleli na stavbě nové školy právě pro malijské, ale i nigerské děti. V Myanmaru jsme finančně podpořili vzdělání dětí vnitřně přesídlených rodin. Na podporu školství jsme se zaměřili i v Sýrii, zemi, která si dodnes prochází občanskou válkou a nachází se v tíživé humanitární situaci. V Libanonu jsme zajišťovali přístup k vodě a zlepšení hygienických podmínek v údolí Biká, kde jsou koncentrovány tábory syrských uprchlíků. Indonéský projekt navázal na aktivity z předloňského roku. V roce 2018 totiž souostroví zasáhla dvě zemětřesení, která měla na svědomí vysoké lidské i materiální ztráty. Školením technik stavby domů, které odolají případnému zemětřesení, se snažíme zajistit, aby přírodní katastrofy, které přicházejí v každé době, už neměly tak tragické následky.

BanglaKids

Vzdělání, stravu a základní lékařskou péči jsme v době před pandemií poskytovali 1 283 dětem a studentům z nejchudších bangladéšských rodin. Ale pak přišel koronavirus a školy byly 17. března uzavřeny… V Bangladéši ztráceli lidé práci, již tak nízké příjmy vyschly, ceny základních potravin vzrostly, mnohé děti z chudých rodin trpěly nedostatkem jídla a měly hlad. A právě v této kritické chvíli se láska a solidarita našich dárců projevily nejvíce. Na okamžitou potravinovou pomoc darovali více jak milion korun. Pravidelnými měsíčními příspěvky pak zajistili 1 434 dětem a rodinám jídlo na několik měsíců. Školačka Bristy tuto pomoc komentovala slovy: „Tančila jsem radostí, že máme zase co jíst.“

Uzavírku škol jsme využili k instalaci 100 větráků, rekonstrukci školní jídelny i okamžité obnově vyhořelého domu pětičlenné rodiny s měsíčním miminkem. Konec roku nám přinesl radost v podobě 4 nových bakalářů a 4 absolventů ošetřovatelství. Mají tak šanci získat dobře placenou práci a zlepšit životní úroveň své rodiny.

Pomoc slumu Čalantika

Dháka, slum Čalantika, 11. března 2020. Rozsáhlý požár připravil o přístřeší více než 10 000 lidí, mezi nimi také 54 rodin, jimž dlouhodobě pomáháme. Díky českým dárcům se však poté podařilo vybrat 250 000 Kč na pomoc postiženým rodinám, které ztratily doslova vše. Lidé díky pomoci přečkali několikaměsíční náročné období a obnovili své domovy ve slumu. Navzdory tisícům kilometrů, které nás dělí, i loni v neztenčené míře pokračoval projekt podpory tohoto slumu a zároveň místního vzdělávacího centra, jehož provoz ADRA zajišťuje. Také zde situaci – vedle zmíněného požáru – značně zkomplikoval a stále komplikuje covid-19. Avšak rovněž zde pomáháme osvětou a příslušnou materiální pomocí.

Milion nelhostejných

Již přes milion podpisů lidí z celého světa získala petice v rámci celosvětové kampaně Everychild.Everywhere.Inschool, která se stále ještě koná, a to pod hlavičkou celosvětové organizace ADRA a Církve adventistů sedmého dne. Kampaň byla zahájena v roce 2019 na podporu 262 milionů dětí, které nechodí ve světě do školy. Postupně se do ní zapojily téměř všechny pobočky mezinárodní sítě humanitární organizace ADRA. V České republice jsme přitom kampaň spustili v červnu loňského roku. Petice je odrazovým můstkem pro další fázi kampaně, jež se bude přelévat do lokálního kontextu jednotlivých zemí, kde ADRA působí. Mezinárodní podpora široké veřejnosti dává pobočkám oporu, díky které mohou sebevědomě jednat s lokálními autoritami, a to zejména v rozvojových zemích. Kromě toho vznikají partnerství s dalšími organizacemi, jež se zabývají tématem vzdělávání dětí na globální úrovni.

Velká voda na Uničovsku

Když příroda po čase opět udeřila víceméně obvyklým způsobem (bleskovou povodní), předvedla svou sílu tentokrát na Uničovsku, a to ve dnech 7. a 8. června. Na vzniklou situaci jsme ihned zareagovali a vydali se na pomoc zaplaveným domácnostem. Kromě klasického prostředku – finanční sbírky – jsme samozřejmě také přiložili ruce k dílu: na holičkách jsme nenechali stovky domácností, pomohli jsme vyčistit přes 300 studní, nechyběla ani empatická slova útěchy a psychologické poradenství… Skvělé bylo, že jsme táhli za jeden provaz rovněž s ostatními charitativními a neziskovými organizacemi, které se do pomoci zapojily.

Hravá osvěta ve školkách

Pokud se řekne „Témata globálního a rozvojového vzdělávání v mateřských školách“, nejde o kdovíjak atraktivní sdělení. Když se ovšem tato formulace „zabalí“ do pohádek, obrázků a her, hned to zní jinak – zejména malým ouškám našich ratolestí. A přesně takto jsme to provedli! Výsledkem je velmi atraktivní vzdělávací program, který učí již od útlého věku respektu a porozumění globálním tématům. Kdo z rodičů nebo učitelů má zájem, nalezne příslušné materiály na našem webu.

Proč být s námi i letos?

Je celkem přirozené, že s příchodem nového roku bilancujeme a hodnotíme ten předešlý. To se v případě stále většího počtu lidí týká rovněž dárcovství a ochoty osobně se angažovat v neziskovém sektoru. Proč tedy zůstat s námi také v letošním roce? ADRA patří mezi nenápadné dříče, kteří místo velkého PR sází na každodenní mravenčí práci. Je ovšem – vzhledem k obrovským zkušenostem z humanitární práce – rovněž přirozenou autoritou, která nenásilně propojuje lidská srdce a mysli těch, jimž není lhostejný osud naší planety. Díky tomu jsme jako jedni z mála loni obdrželi od Evropské komise certifikát ECHO, který je udělován organizacím, jež se zabývají humanitární činností a které z této pozice následně mohou čerpat na své projekty finance z EU.

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.