Indonésie

Zvýšení odolnosti místních komunit na ostrově Sulawesi vůči přírodním katastrofám II

Kdy

2020

Co

Zvýšíme odolnost místních komunit vůči přírodním katastrofám.

Kde

Indonésie, ostrov Sulawesi, district Sigi

Proč pomáháme právě v Indonésii

Na podzim roku 2018 došlo v Indonésii ke dvou obzvláště silným zemětřesením a následné vlně tsunami. Postiženo bylo především město Palu a okolí na ostrově Sulawesi. Živelné katastrofy nějakým způsobem zasáhly až 1,5 milionu obyvatel a vyžádaly si přes 2 400 lidských obětí. Tragické zemětřesení mělo rovněž za následek devastaci místní infrastruktury, lidských obydlí a ztrátu obživy pro mnoho obyvatel žijících na ostrově.

Co se nám už podařilo

ADRA v minulém roce zahájila projekt s cílem zvýšit odolnost obyvatel v postiženém regionu Sigi vůči přírodním katastrofám, ve kterém se zaměřila na propagaci zemětřesení odolných stavebních technik. Těmito technikami bylo postaveno šest zdravotních center (tzv. posyandu) v postižených vesnicích, které vedle zdravotních služeb slouží také jako modelové domy s popisem dané techniky. Zároveň ADRA vyškolila více než 100 lidí, kteří tuto techniku ovládají a kteří následně pomohli opravit 53 poškozených domovů. Nad rámec projektu byla postavena základní škola pro více než 150 dětí. Projekt v prosinci 2019 navštívil také ekonomický a rozvojový diplomat, pan Mgr. Jakub Černý.

Komu a jak pomůžeme

Vzhledem k pozitivní zkušenosti a přetrvávající potřebě budeme v projektových aktivitách pokračovat i v roce 2020. Pomoc bude zaměřena postiženým vesnicím regionu Sigi, které nebyly podpořené v předchozím roce. Tuto oblast nesužují jen častá zemětřesení, ale také sesuvy půdy a záplavy.

Cílem projektu je zvýšit odolnost místních komunit vůči zmíněným přírodním katastrofám. Toho chceme docílit zejména:

  • vyškolením 60 stavebních promotérů v technikách na výstavbu budov odolných vůči zemětřesení,
  • zpevněním domů 30 rodinám pomocí zemětřesení odolných technik,
  • opravou vybraného zdravotnického zařízení,
  • zvyšováním celkového povědomí v oblasti konstrukce bezpečných staveb, a to jak ze strany postižených komunit, tak ze strany vlády, agentur a nevládních organizací zapojených do rehabilitace regionu.

Projekt je intenzivně řízen na komunitní úrovni, snaží se tedy o maximální zapojení místních obyvatel, u kterých má dle dosavadních zkušeností velmi pozitivní odezvu.

Více o projektu

Projekt podpořili

Projekt „Zvýšení odolnosti a připravenosti díky rozšíření zemětřesení odolných stavebních technik a podpory místních komunit na ostrově Sulawesi, Indonésie II.“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Zavřít