Je tomu přesně 6 měsíců, co ostrov Sulawesi v severní Indonésii zasáhlo silné zemětřesení, které následně vyvolalo přívalovou vlnu tsunami. Zanechalo za sebou několik tisíc obětí pohřbených v sutinách spadlých budov, desetisíce lidí byly zraněny nebo přišly o domov. Celkově bylo zničeno na 80 tisíc domů. Jednalo se již o druhou přírodní katastrofu takového rozsahu, která Indonésii minulý rok zasáhla. Země se tak otevřela pomoci humanitárních organizací, včetně Adry.

„Nebyla jsem u svých dětí, když přišlo zemětřesení. Byly v mešitě, kde je někdo zachránil. Voda se valila ze země pokryté bahnem. Země se otřásala a jako by se proměnila v oceán. Stromy i domy, všechno zmizelo před očima. A pak se zase objevilo na jiném místě, v jiné vesnici. Takhle to vypadalo během zemětřesení. Všechno se stalo tak rychle,“ líčí průběh živelní katastrofy Rosdiana, učitelka na místní střední škole a matka tří dětí, která před katastrofou se svou rodinou uprchla do provizorního útočiště.

Čeští dárci obětem zemětřesení, jako je Rosdiana, přispěli více než půl milionem korun. Patří jim velký dík za jejich solidaritu a štědrost.

Jak v Indonésii pomáháme v roce 2019

V Indonésii v oblastech Sulawesi a Lomboku v současnosti poskytuje ADRA základní zázemí pro lidi zasažené katastrofami. ADRA implementuje projekty na zajištění přístřeší a hygienických podmínek, oblečení, distribuci vody a potravin.

V tomto roce se zaměříme na realizaci dalších dvou projektů, realizováných také z peněz českých dárců. První z nich bude zaměřen na podporu zvýšení potravinové bezpečnosti v postižených lokalitách a druhý na snižování dopadu dalších živelních pohrom.

Podpora bude směřována v první řadě lidem, kteří kvůli zemětřesení, tsunami či sesuvům půdy přišli o své domovy a živobytí. Díky veřejné sbírce se ADRA podílí na mezinárodním projektu ve spolupráci s dalšími zeměmi (USA, Kanada, Nizozemsko aj.) zaměřeném na zajištění živobytí a potravinové bezpečnosti v nejvíce postiženém regionu ostrova Sulawesi (Gumbasa sub-district of Sigi).

V rámci projektu zde opravíme zavlažovací systémy a budeme usilovat o obnovu zemědělské půdy. Dále uspořádáme školení o zemědělských technikách ohleduplných k životnímu prostředí (zaměříme se především na pěstování rýže, kukuřice, kakaa) či trénink pro veterinární techniky. Kromě toho podpoříme start-upy menších podniků.

Do všech aktivit budou zahrnuty místní ženy a dívky. Implementace projektu začne v dubnu 2019 a je naplánována na dva roky. V rámci druhého výše zmíněného  projektu financovaného vedle českých soukromých dárců také Ministerstvem zahraničních věcí budou propagovány a vyučovány stavební metody odolnější proti zemětřesením. Projekt bude implementován v průběhu roku 2019.