Indonésie leží v oblasti častých zemětřesení. Ke dvěma obzvláště silným a ničivým s následnou vlnou tsunami došlo v roce 2018 na ostrově Sulawesi. Tyto živelné katastrofy zasáhly až 1,5 milionu obyvatel a vyžádaly si přes 2 400 lidských obětí, statisíce lidí přišly o domov či zdroj obživy. Probíhající projekt ADRA se zaměřuje na pomoc postiženým vesnicím regionu Sigi, který kromě častých zemětřesení sužují také sesuvy půdy a záplavy.

Cílem projektu je „zvýšení odolnosti místních komunit vůči přírodním katastrofám“ a to pomocí „propagace zemětřesení odolných stavebních technik“. Co si představit pod těmito odborně znějícími termíny? V praxi se jedná o předání znalostí a někdy i velmi jednoduchých stavebních postupů, které ale zásadním způsobem přispějí ke zvýšení bezpečnosti staveb. Jinými slovy, pomůžeme místním lidem postavit stabilní domy, které odolají případným živelným pohromám.

Místní obyvatelé obvykle staví svá obydlí velmi blízko hlavní silnice, řeky či kopce, tedy v nejrizikovějších oblastech v případě sesuvů půdy či bleskových povodní. Běžnou praxí je stavět domy bez podpůrných sloupů, bez základů a z nekvalitních materiálů. Chudoba a nedostatek znalostí dále přispívají k nevyhovující struktuře budov. Většina zděných budov je stavěna z cementových cihel, které si lidé často vyrábí sami, aniž by však znali základní technologické postupy.

V současnosti se místní lidé snaží obnovit svá zničená obydlí těmi nejjednoduššími postupy, což je však do budoucna opět činí zranitelnými. Seznámení se stavebními postupy, které jsou vůči případným otřesům odolnější, je tedy v tuto chvíli klíčové. Zásadní přitom je, aby se jednalo o postupy jednoduché a využívající cenově dostupné materiály. Takovou technikou je například vyztužení zdí pomocí drátěného pletiva tak, aby se posílila struktura, ale zároveň zachovala pružnost pro případ zemětřesení. K tomuto postupu není potřeba žádné speciální nářadí nebo vybavení, je jednoduchý a cenově dostupný, takže sami místní obyvatelé mohou kontrolovat kvalitu výstavby.

Letošní projekt navazuje na úspěšný projekt z loňského roku, v rámci kterého jsme zmiňovanými technikami postavili šest zdravotních center. Zároveň ADRA vyškolila více než 100 lidí, kteří tyto techniky ovládají a kteří následně pomohli opravit 53 poškozených domů. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům od místní komunity a kvůli přetrvávající potřebě budeme v projektu pokračovat i v tomto roce. Vyškolíme celkem 60 stavebních promotérů v technikách na výstavbu budov odolných vůči zemětřesení a pomocí těchto technik zpevníme 30 domů nejvíce zranitelným rodinám. Opravíme vybrané zdravotnické zařízení a dále budeme informovat o možnostech v oblasti konstrukce bezpečných staveb, a to jak ze strany postižených komunit, tak ze strany vlády, agentur a nevládních organizací zapojených do rehabilitace regionu.

Do projektu co nejvíce zapojujeme místní obyvatele tak, aby z něj měli dlouhodobý užitek i po ukončení projektových aktivit. Pokud chcete i vy pomoci lidem v Indonésii naučit se stavět stabilnější domy a lépe se připravit na živelné pohromy, podpořte prosím náš projekt.

Projekt „Zvýšení odolnosti a připravenosti díky rozšíření zemětřesení odolných stavebních technik a podpory místních komunit na ostrově Sulawesi, Indonésie II.“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

 

//