Indonésii za posledních 5 měsíců zasáhla již druhá ničivá přírodní katastrofa. O Vánocích, 22. prosince 2018, zde vybuchla sopka Anak Krakatoa poblíž Sundského průlivu, jež zapříčinila vznik vlny tsunami, která za sebou nechala stovky mrtvých a tisíce kilometrů zničeného poběží.

Tsunami zasáhla nejznatelněji čtyři pobřežní regiony ležící na jižní Sumatře a západní Jávě. Katastrofa si doposud vyžádala 429 obětí, 154 lidí je nezvěstných, 1485 zraněných. 16 082 obyvatel muselo být bezodkladně přesídleno. Vlna výrazně poškodila místní infrastrukturu: bylo nahlášeno přes 882 rozbořených domů, poškozeno bylo také 73 hotelů a 60 obchodů. 

ADRA situaci zanalyzovala pomocí terénního monitoringu a ve spolupráci s ostatními organizacemi a místní samosprávnou humanitární pomoc zaměřila na region Sumur, který je relativně hůře dostupný. Hlavní cesta vedoucí podél pobřeží do nejvíce postižených vesnic v oblasti je totiž stále neprůjezdná. Alternativou je proto cesta skrze hornatou výšinu se špatně udržovanými cestami, což poskytnutí pomoci ztěžuje.

Většina obyvatel z pobřežních vesnic se přesunula do výše ležících obcí, kde přečkávají ve školách, mešitách a veřejných budovách.

ADRA na místě poskytla první potravinovou a materiální pomoc. Nyní identifikuje ve spolupráci se starosty obcí nejvíce postižené rodiny. Cílem je poskytnout potravinové balíčky 400 domácnostem v sedmi vesnicích v oblasti Sumur.

Podle HDP na obyvatele je Indonésie na 127. místě na světě, jedná se o rozvojovou zemi, kde stále 10 % obyvatel žije pod hranicí extrémní chudoby. Přírodní katastrofy jsou tak velkým zásahem do její ekonomiky.

Pomozte s námi lidem postiženým neštěstím v Indonésii. Každá koruna se počítá, přispějte:

– kartou skrze platební bránu

– nebo na účet: