Od zemětřesení v indonéském městě Palu uplynuly již dva roky, přesto se mnoho obyvatel potýká s jeho následky až do současnosti. Někteří se z ostrova vystěhovali, jiní se snaží, ať už svépomocí nebo díky asistenci neziskových organizací, o znovuobnovení svých poničených domovů. Jednou z těchto organizací je také humanitární organizace ADRA, která díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR navázala na své aktivity na ostrově Sulawesi i v tomto roce.

Stanovené cíle naplňujeme nehledě na pandemii COVID-19, která se bohužel nevyhnula ani Indonésii. S plánovanými školeními pro stavební promotéry na zemětřesení odolné techniky to zpočátku roku vypadalo bledě, přesto se nám podařilo při dodržení stanovených pravidel školení zorganizovat a i nadále rozšiřujeme počet vyškolených stavebních promotérů. Přestože není možné uspořádat hromadná školení jako minulý rok, organizujeme je v souladu s tamními nařízeními po menších skupinách a částečně i v online prostředí, díky čemuž jsme potenciální okruh zájemců mohli dokonce navýšit!

Díky zájmu o danou techniku se školení nově plánují i na ostatních ostrovech Indonésie, které mají s častými zemětřeseními také své zkušenosti. Z lokálního projektu se tedy postupně stává projekt mnohem širšího záběru. Doufejme, že se i díky našim aktivitám podaří udržitelné a bezpečné stavební techniky představit co nejvíce zájemcům.

Vedle zmíněných školení opravujeme touto technikou domovy 43 rodinám a jejich počet plánujeme do konce roku navýšit. Zároveň opravujeme místní zdravotnické centrum, jehož konstrukce byla zemětřesením značně poničená a které následně bude sloužit několika místním vesnicím.

Děkujeme všem dárcům, kteří za uplynulé dva roky podpořili náš projekt na ostrově Sulawesi. Přispět je možné i nadále, a to na účet veřejné sbírky 66888866/0300 pod variabilním symbolem 396.