Rok 2022 byl důležitým a oslavným rokem pro naše dobrovolnické centrum a i pro celou ADRU, jelikož tento rok oslavila 30 let fungování ADRY v České republice.

Začátek roku 2022 byl ve znamení pokračování v pomoci ukrajinským uprchlíkům, kdy jsme společně s organizací Člověk v tísni, nízkoprahovým centrem Bedna, klubem Pathfindrem a ve spolupráci s Městským kulturním centrem Příbram koordinovali práci dobrovolníků pro, v tu dobu, nově otevřené Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Příbrami. KACPU prošlo ve Středočeském kraji okolo 27. 266 uprchlíků, kterým jsme společně pomohli. Naše spolupráce skončila v průběhu května.

Ale pomáhat jsme nepřestali, v dobrovolnickém centru jsme vytvořili kurzy češtiny pro ukrajinské občany a pro ty nejmenší jsme vytvořili adaptační skupinu Kulíšci pro předškolní děti a jejich maminky.

Od ledna jsme také pokračovali i s pomocí dětem ze sociálně slabších rodin v projektu “Kamarád hledá kamaráda”, který dětem přináší pomoc při doučování, tvorbu nového přátelství a pochopení. Úsměvy na tvářích, radost a smích linoucí se z doučovací místnosti, nám potrvzoval, že tato pomoc je důležitá a užitečná.

Nezaháleli jsme ani v pomoci seniorům a osobám se zdravotním postižením, kterým se věnují naši dobrovolníci z projektu “Můj kamarád senior”, ti docházejí za seniory do domácností a do zařízení a věnují jim svůj čas. Společně si povídali, chodili na procházky a hlavně tu byli pro sebe. 

Také naši “Pátečníci”  každým pátkem tento rok naštěvovali dva domovy pro seniory, kde každopátečně vyčarovali úsměvy na tváři mnoha seniorů. Společně s námi se také zúčastnili spousta akcí.

V průběhu června pobíhala v Příbrami putovní výstava, ke které naše dobrovolnické centrum uspořádalo výstavě pestrý doprovodný program.

Doprovodný program k výstavě byl otevřen v pátek 3. června akcí Dětský den a vernisáží výstavy.  Pro děti jsme měli připravenou řadu her – namátkou jmenujme chození na chůdách, skákání v pytli, tvořivé dílny či sluchové pexeso. Akce se celkově zúčastnilo okolo 400 lidí.

Podobný program poté probíhal i na NOVÁKFEST, ale to už jen v menším rozsahu.

Hlavní akce na oslavu 30 let ADRY poté probíhala 23. června na náměstí T. G. Masaryka, poblíž putovní výstavy. Na náměstí vyrostlo podium, na němž se odehrával hlavní program z hosty z řad vedení ADRY, zástupců města, sponzorů a spolupracujících organizací. Poté si všichni účastníci mohli užít hudební program a večerní benefiční koncert.

Pomáhání těm, kteří potřebují pomoct, je to, co nás dělá pravými lidmi. Děkuju Adře a všem jejím obětavým dobrovolníkům za vše, co už pro náš svět stihli udělat a za to, že jsem se mohl stát její součástí.❤️❤️ Přeju Adře mnoho dalších úspěšných let?

– Daniel Horák, dobrovolník ADRA

V polovině července jsme společně s dětmi z Kulíšku, jejich maminkami a našimi dobrovolníky vyjeli do Krkonoš, za které jsme byli velice vděčni a velice jsme si to tam užili.

Se začátkem nového školního roku nás čekala další nová výzva, kterou byl celoadrovský ADRA běh, který jsme pomalu začali předpřipravovat již v září. ADRA běh proběhl 7. října. Společně s námi a našimi dobrovolníky vyběhli ze startovní čáry i klienty z Nalžovického zámečku a z příbramské ALKY s.r.o., také i děti z Pathfindera. Celou akci jsme zhodnotili jako velmi zdařilou, příbramského ADRA běhu se zúčastnilo 46 běžců a chodců.

Začátkem září vznikla i naše nová spolupráce s příbramským Azylovým domem, kam naši dobrovolníci z kamaráda, začali pravidelně docházet a doučovat děti ze sociálně slabších rodin.

Děti z azylového domu se k nám připojili i na naše Svatomartinské putování na Svatou Horu. Se svatým na Svatou s námi vyrazili i ukrajinské maminky s dětmi, klienti z chráněného bydlení Nalžovického zámečku a samozřejmě i naši dobrovolníci. Výprava to byla pěkná a v našem cíli na nás čekalo překvapení.

Konec roku jsme zakončili, 9.12., Vánočním Adrováním, při kterém jsme poděkoval všem našim dobrovolníkům a klientům a společně jsme oslavili příchod Vánoc. Na závěr večera s konal benefiční koncert smyčcového kvarteta Fidli Midli, který nám přinesl vánoční pohodu.

Stejně jako předchozí roky i tento rok byla jízda. V našem dobrovolnickém centru se dveře nezavřeli, dobrovolníci stále přicházeli a pomáhali. My tak mohli dále pokračovat v již rozjetých projektech a pomoci, tam kde je potřeba, a také vytvářet nové možnosti pomoci.

Velice si vážíme každého dobrovolníka, který u nás pomáhá, za jeho dobré srdce a čas, který nám věnuje. Také si vážíme všech sponzorů, kteří nás v našich aktivitách a činnostech podporují. Velké dík patří i všem organizacím, které s námi spolupracují.

Děkujeme, že jsme tuhle jízdu mohli prožít společně a pomohli jsme tam, kde bylo potřeba. Věříme , že rok 2023 bude taky jízda a my budeme moc společně s vámi pomáhat dál.