Našim cílem je přispět k naplnění psychosociálních potřeb znevýhodněných dětí. Nabízíme pomoc všem dětem v předškolním a mladším školním věku, které se dostali do tíživé životní situace či prošli, již v takto mladém věku, traumatizujícím zážitkem. Naše pomoc spočívá především v adaptaci na školní prostředí, pomoc při komunikaci se spolužáky a pedagogy. Především komunikace u takto znevýhodněných dětí bývá velmi často problematická a tyto děti se mohou snadněji stát obětí šikany a nést si traumata po celý zbytek života. Snažíme se pomocí malých dětských skupin připravit „naše“ děti na začlenění se do školního prostředí, a to především formou her, při které se učí, mimo jiné, navazovat kontakty se spolužáky a pedagogy, řešit konfliktní a stresové situace a celkově se začlenit a obstát v kolektivu i budoucí výuce. Rádi bychom, aby děti ve skupinách nelezli i odbornou pomoc. V této souvislosti jsme se rozhodli navázat spolupráci se specialisty (logoped, dětský psycholog, atd.). 

Naší největší odměnou je úsměv na dětské tváři, šťastní rodiče i spokojení pedagogové.