Jsme tu s vámi pro druhé

Dobrovolnické centrum ADRA Příbram

Dobrovolnictví u dětí

ADRA dobrovolnice pomáhá dětem

Pomoc s učením a přípravou do školy, ale i hraní, povídání, malování či tvoření. Takto tráví čas naši dobrovolníci a dobrovolnice, kteří se věnují dětem. Děti mají ve svém životě ojedinělou příležitost „mít někoho jen pro sebe“, mít kamaráda, který za nimi pravidelně dochází a společně tráví volný čas.

KAMARÁD HLEDÁ KAMARÁDA

Projekt „Kamarád hledá kamaráda“ pomáhá dětem zvládat školní povinnosti a motivuje je k tomu, aby pokračovaly ve vzdělávání i po ukončení školní docházky. Pořádáme společná setkání pro všechny zúčastněné strany: rodiče, děti i dobrovolníky a dobrovolnice.

Anna Simaková

Vedoucí dobrovolnického centra a koordinátorka dobrovolníků
+420 608 433 252
anna.simakova@adra.cz

KULÍŠCI

Našim cílem je přispět k naplnění psychosociálních potřeb znevýhodněných dětí. Nabízíme pomoc všem dětem v předškolním a mladším školním věku, které se dostali do tíživé životní situace či prošli, již v takto mladém věku, traumatizujícím zážitkem. Naše pomoc spočívá především v adaptaci na školní prostředí, pomoc při komunikaci se spolužáky a pedagogy. Především komunikace u takto znevýhodněných dětí bývá velmi často problematická a tyto děti se mohou snadněji stát obětí šikany a nést si traumata po celý zbytek života. Snažíme se pomocí malých dětských skupin připravit „naše“ děti na začlenění se do školního prostředí, a to především formou her, při které se učí, mimo jiné, navazovat kontakty se spolužáky a pedagogy, řešit konfliktní a stresové situace a celkově se začlenit a obstát v kolektivu i budoucí výuce. Rádi bychom, aby děti ve skupinách nelezli i odbornou pomoc. V této souvislosti jsme se rozhodli navázat spolupráci se specialisty (logoped, dětský psycholog, atd.). 

Naší největší odměnou je úsměv na dětské tváři, šťastní rodiče i spokojení pedagogové. 

Tetiana Antoshyna

Koordinátorka projektu Ukrajina
+420 722 956 030
adrapribram@adracz.com

Chcete se zapojit do dobrovolnictví?

I pouhá hodina vašeho času týdně může přinést radost do života těm, kdo ji nejvíce potřebují. Přidejte se k nám a věnujte se dobrovolnictví v Příbrami a okolí!

Zavřít