Jsme tu s vámi pro druhé

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Média o nás

Čemu se aktuálně věnuje naše dobrovolnické centrum? Jak a proč pomáháme v Havířově a okolí? Kdo jsou naši dobrovolníci, dobrovolnice a další lidé, kteří stojí za organizací ADRA? To vše zjistíte v reportážích, článcích a rozhovorech, které o nás vyšly v médiích.

Studentský dobrovolnický klub ADRA Havířov již šestým rokem propojuje svět mladých dobrovolníků se světem seniorů, lidí s postižením, sociálně znevýhodněných dětí, a to v sociálních a zdravotnických zařízeních a nízkoprahových klubech. Kreativita, nápady a nadšení mladých lidí, pozitivně ovlivňují jak jejich vlastní hodnoty, tak přístup k lidem, kteří jsou osamělí, nemocní nebo se potýkají s celoživotním hendikepem. Studenti se v rámci svého volného času pravidelně scházejí a plánují aktivity.

Studentský dobrovolnický klub byl založen na jaře roku 2017 čtyřmi studenty gymnázia v Havířově. Od té doby prošla studentským klubem téměř stovka mladých studentů. Momentálně studentský klub tvoři 19 dobrovolníků ve věku od 15 do 26 let. Studenti navštěvují v rámci svých aktivit různá zařízení v okresu Karviná. Nejčastěji však aktivity probíhají na území města Havířova. Studentský klub se schází v Dobrovolnickém centru ADRA Havířov na pravidelných schůzkách jednou za čtrnáct dní, na těchto schůzkách společně plánují aktivity pro jednotlivé cílové skupiny, čímž se zbavují strachu z neznámého a ostychu z komunikace s novým člověkem. Studenti se díky, tomu cítí lépe, a navíc se ve skupině vzájemně motivují k dobrovolnictví, a navazují přátelské vztahy. Dobrovolníci si často připravují činnosti, které zahrnují například divadelní scénky, pěvecké či taneční vystoupení, výlety či procházky anebo kreativní odpoledne.

Cena Gratias Tibi

Zavřít