Ve středu 11. října proběhlo v Obecním domě Družba setkání pracovníků v sociálních a návazných službách. Při této příležitosti se odehrálo rovněž oceňování osob pracujících v sociálních oblasti, v návazných službách nebo v oblasti dobrovolnictví za rok 2022. A právě za oblast dobrovolnictví si pamětní list Rady města Karviné z rukou náměstka primátora Karviné pana Radima Slívy a vedoucí sociálního odboru paní Martiny Smužové převzala naše dlouholetá dobrovolnice paní Vladimíra Gajdaczová.

Dobrovolnickou činnost zahájila paní Vladimíra v roce 2019 v programu „Dobrovolníci v domácnostech“. Stala se dobrovolnicí a oporou nevidomému klientovi, který není v seniorském věku, jak je v tomto programu obvyklé. To byla pro ni veliká výzva, protože musela zvládnout spoustu úskalí, které souvisí s doprovodem nevidomé osoby.

S panem Honzou se stali dobrými kamarády, strávili společně již 140 hodin v průběhu 85 návštěv. Motivuje pana Honzu k pohybu, dokázala ho přesvědčit, aby začal používat slepeckou hůl a trénoval orientaci. Společný čas tráví obvykle procházkou, výjimkou není ani složitý terén v lese. Paní Vlaďka je velice obětavá a ochotná, podporuje Honzu v jeho těžkých osobních chvílích a dodává mu sebedůvěru. Je velmi energická a při své práci rozdává pozitivní a optimistický pohled na svět. Na ocenění byla nominována svou koordinátorkou Žanetou Pawlikovou.

„Dává mi to jiný úhel pohledu na život, protože když se potkáváte s lidmi, kteří mají nějaký hendikep nebo mají nějaké omezení, tak vidíte kolik síly, pokory a kolik nadšení do života v nich je, takže je to inspirující pro nás pro všechny, kteří bereme ty samozřejmé věci jako samozřejmé.“

Na reportáž TV Polar z předávání ocenění se podívejte zde.

Přečtěte se tiskovou zprávu z webu města Karviné a na facebooku.