Studentský dobrovolnický klub ADRA Havířov již šestým rokem propojuje svět mladých dobrovolníků se světem seniorů, lidí s postižením, sociálně znevýhodněných dětí, a to v sociálních a zdravotnických zařízeních a nízkoprahových klubech. Kreativita, nápady a nadšení mladých lidí, pozitivně ovlivňují jak jejich vlastní hodnoty, tak přístup k lidem, kteří jsou osamělí, nemocní nebo se potýkají s celoživotním hendikepem. Studenti se v rámci svého volného času pravidelně scházejí a plánují aktivity.

Studentský dobrovolnický klub byl založen na jaře roku 2017 čtyřmi studenty gymnázia v Havířově. Od té doby prošla studentským klubem téměř stovka mladých studentů. Studentský klub tvoří 19 dobrovolníků, (v současnosti vlastně pouze dobrovolnic ?), ve věku od 15 do 24 let. Studentky navštěvují v rámci svých aktivit různá zařízení v okresu Karviná. Nejčastěji však aktivity probíhají na území města Havířova. Studentský klub se schází v Dobrovolnickém centru ADRA Havířov na pravidelných schůzkách jednou za čtrnáct dní. Na těchto schůzkách společně plánují aktivity pro jednotlivé cílové skupiny, čímž se zbavují strachu z neznámého a ostychu z komunikace s novými lidmi. Studentky se díky tomu cítí lépe a navíc se ve skupině vzájemně motivují k dobrovolnictví a navazují přátelské vztahy.

Dobrovolnice si často připravují činnosti, které zahrnují například divadelní scénky, pěvecké či taneční vystoupení, výlety či procházky anebo kreativní odpoledne. Někdy ale naprosto stačí přijít bez jakéhokoliv zvláštního programu a jen tak si popovídat u kávy, a strávit spolu s klienty pár příjemných chvil. Pro seniory jsou tyto aktivity nevšedním zážitkem, zábavou a přirozeným sociálním začleněním. Senioři návštěvu mladých lidí vždy uvítají. U dětí dobrovolnice pomáhají zlepšit jejich sociální integraci a zároveň se stávají někým, komu se mohou s čímkoliv svěřit. Jelikož jsou jim studenti věkově blíže, vnímají jejich problémy jinak než dospělí Mohou si díky tomu snadněji získat jejich důvěru. Dobrovolníci se snaží podporovat dovednosti a psychosociální vývoj dětí. Jsou citliví k jejich životům a snaží se nezištně pomáhat svými dovednostmi. Svým přístupem mají vliv i na vytváření morálních vlastností a posilování zdravé sebedůvěry svých svěřenců, na formování jejich postojů a důvěry k lidem.

Já jako koordinátorka studentského klubu mám za úkol zajišťovat chod klubu a přátelskou podporu všem mladým dobrovolníkům. Domlouvám termíny, čas, konkrétní organizaci, kde akce proběhne, píšu z nich krátké postřehy a taky plánuji naše pravidelné schůzky. Snažím se komunikovat s dobrovolníky, zajímám se o jejich volný čas a jsme prostě kamarádky a kamarádi. ?

Gabriela Lukesz Gavlasová, koordinátorka