V prostorách DC Adra se nejen doučuje, ale pořádají se zde i akce pro děti, jejich rodiče a jiné návštěvníky.

Jedna taková akce proběhla právě včera – Vánoční jarmark! 

Návštěvníci jarmarku, konající se od 13:00 do 16:00, mohli prožít jedinečnou vánoční atmosféru se vším, co k tomu patří!

 

Prostory, běžně hostící doučované děti a jejich kamarády – učitele, dnes disponovaly bohatou vánoční výzdobou, na které se podílely právě již zmíněné děti.

Kromě dekorací se děti na samotném jarmarku podílely i svými výrobky, které během uplynulých dvou týdnů se svými doučovateli a kamarády připravovaly. Plody jejich společné práce byly různé – od obrázků přes svícne až po ptačí budku.

Vyjma prodeje samotných výtvarných děl, jejichž zisk šel na dobrou věc – na charitu, se připravilo pro hosty patřičné občerstvení včetně teplých nápojů. Třešničkou na dortu bylo zpívání koled a živá hudba. 

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na organizaci samotné akce podíleli a v neposlední řadě těm, kteří samotnou akci navštívili a přispěli na dobrou věc.