Dne 29.5 se v Příbramské ADŘE sešli dobrovolníci pomáhající při Koronavirové krizi a přispívající k lehčímu průběhu epidemie v našem regionu.

Adra společně s Městem Příbram si pro své dobrovolníky připravili pohoštění a poděkování v podobě dárkových taštiček a také děkování jednotlivím účastníkům schůze.

Dobrovolníci sami za sebe hodnotili a shrnovali svou práci a pomoc, říkali pozitiva i negativa, které nastali při jejich činnosti.

Do ADRY zavítali také redaktoři příbramských zpravodajských agentur a zaznamenali průběh události.

Dále přišla Paní místostarostkyně Zorka Brožíková, která pronesla hřejivá slova na stranu dobrovolníků a přiblížila práci města a pohled na Pandemii z pohledu vedení Města Příbram. 

Martin Poulíček natočil reportáž ve které skvěle shrnul co se zde v pátek 29.5. odehrálo a jak ADRA pomáhá a jaké má dobrovolnictví v Příbrami smysl.