Dne 27.6. 2020 se v Příbrami na fotbalovém hřišti SK Spartak Příbram konala událost Pomáhejme sportem, která byla pořádána pro rodiny s dětmi.

Událost pro Dobrovolnické Centrum ADRA pořádal SK Spartak Příbram ve spolupráci se Studiem Bára, které si vzalo na starosti propagaci akce a také si pro děti a dospělé připravili několik stanovišť.

Dalším pořadatelem byl výše zmiňovaný Spartak Příbram, kterému děkujeme za zapůjčení plochy, za uspořádání i velké pomoci při průběhu akce.

Tato akce, na podporu našeho Dobrovolnického Centra, začala ve 13:00 hodin, za krásného slunečného počasí.

Děti si mohly na každém stanovišti vyzkoušet různé sportovní, ale i jiné aktivity.

Za každých 5 splněných stanovišť si mohli děti vyzvednout odměnu v podobě sladkostí, ovoce, nanuků nebo pastelek.

Většinu ze zmiňovaných odměn a také balené pitné vody nám dalo Tesco příbram a za tento sponzorský dar jim patří velký dík.

Účastníci se mohli skvěle bavit na stanovištích, kde si například zkoušeli provádět první pomoc na figuríně a učili se jak zahájit v potřebné situaci resuscitaci.

Na jednom z dalších stanovišť se mohli všichni těšit z oblíbeného maskování zranění. Tam si za pomoci speciální modelíny a barviva mohli nechat vytvořit autenticky vypadající řeznou nebo tržnou ránu od zkušených lektorů z Červeného kříže, kterým moc děkujeme za jejich ochotu účastnit se na této akci..

Většina stanovišť byla založena na sportovní bázi. Kopalo se na branku, házeli se kruhy na kužel, dělali se slalomy,žonglovalo se s míčem.

Tyto stanoviště měli na starosti fotbalisté z SK Spartak Příbram.

Na tuto akci nás přišli podpořit i Pathfindeři se svým stanovištěm lukostřelby, za což jim velice děkujeme. 

Děti, ale i dospělí si mohli vyzkoušet opičí dráhu nebo zkusit posilovací cviky, které je učili istruktoři a trenéři ze Studia Bára, kterým moc děkujeme za uskutečnění této akce.

Závěrem akce si všichni dobrovolníci a dobrovolnice společně zadováděli běháním po hřišti pod zavlažovačem trávníku.

Děkujeme potravinové bance Praha za sponzorský dar v podobě nanuků, které dostávali účastníci v průběhu akce.

O Dobrou náladu se postaral moderátor Honza Černohorský. Jeho práce si vážíme a děkujeme mu.

Všem dobrovolníkům, sponzoům (Studio Bára, SK Spartak Příbram a Tesco) i lidem kteří přišli na tuto akci mnohokrát děkujeme a budeme se na ně opět těšit na všech našich dalších projektech.