Dne 15. května se děti z našich programů zúčastnily oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků ČČK Příbram 2023. Velmi zajímavá a pro děti atraktivní akce probíhala v režii Oblastního sdružení Českého červeného kříže Příbram. Všichni byli překvapeni a zažili spousta pozitivních emocí, byli dojmuti dárky a přívětivým prostředím.

Děkujeme!