?Krásný týden od 19. do 23. července se nesl v duchu táborových aktivit. Příbramský skautský oddíl Jestřábi klubu Pathfinder společně s Dobrovolnickým centrem ADRA Příbram uspořádali příměstský tábor určený pro děti od 12 do 15let.?
Tábor neměl za cíl jenom oživit dětem školní vědomosti a dovednosti. Chtěli jsme dát hlavně prostor k vytvoření nových přátelství, posílit vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti našich svěřenců.
Každé ráno se účastníci se svými vedoucími scházeli v oddílové klubovně a přivítali den písněmi. Tábor nesl jméno Kytice, protože byl inspirován dílem K. J. Erbena Kytice z pověstí národních. Na každý den vedoucí zpracovali dvě balady jako etapy celotáborové hry.
Ke svým aktivitám jsme vybrali krásná místa Příbrami, např.: Svatá Hora, Rybník Novák či uklidňující les v Žežicích. Děti měly celý týden nejeden těžký úkol a na konci je čekala i drsná zkouška odvahy.
Mezi milá zastavení patřila návštěva podzemí s průvodci Příbramského muzea nebo prohlídka divadla Antonína Dvořáka s inspirativním výkladem paní Čiperové. Účastníci si také vyzkoušeli své rukodělné a muzikální dovednosti, když připravili krátké vystoupení s písněmi a dárky pro seniory v domově na Březových horách.
Závěr každého dne patřil kroužku vděčnosti, kdy jsme do velké vázy ukládali kamínky a slovy vyjadřovali to, za co jsme ten den vděční.
Ze zpětných vazeb všech zúčastněných je vidět, že se tábor opravdu
povedl. Rádi bychom proto i příští rok uspořádali další podobnou akci.
Autor: Natálie Likavcová (DC ADRA) a Teodor Knobloch (KP)