Naše dobrovolnická činnost je širokospektrá, věnuje se sociálně slabým (rodiny, děti, menšiny), lidem se zdravotním postižením, a také seniorům.

Činnost u seniorů je velice důležitá. Lidé ve starším věku jsou ohroženi samotou a sociálním vyloučením. Stereotypní pohled na seniora může vytvářet předsudky.

Díky našemu programu “Můj kamarád seniorů” máme možnost těmto problémům předcházet. Náš program nabízí, aby naši dobrovolníci pravidelně docházeli do domácností seniorů a seniorek a do sociálních zařízení. Každý klient je jiný, a tak je i každé setkání jedinečné. Společná setkávání nabízí vzájemné obohacení a předávání zkušeností. Návštěvy nabízejí různé aktivity. Čtení, tvoření, společné procházky nebo zpívání se seniorem, podporuje jeho jemnou motoriku, pomáhá mu udržet v kondici paměť i tělo a rozvíjet fantazii. Přítomnost a podpora dobrovolníka pomáhá osamělým lidem znovu získat sebevědomí a novou chuť do života.

Naši dobrovolníci jsou dopředu vyškolení, a tak vědí jaká jsou jejich práva a povinnosti.

 

Během roku 2022 přinesli naši dobrovolníci úsměvy na tváři našim seniorům v domácnostech i v domovech pro seniory . Dobrovolníci, kteří docházejí do domovů pro seniory potěšili spousty seniorů společným zpíváním, tvořením i beauty dnem. Naši senioři společně s námi vyběhli i na náš první příbramský ADRA běh proti samotě a někteří s námi putovali se svatým Martinem na Svatou Horu.

Dobrovolnická činnost u seniorů přináší radost pro obě strany. Příkladem může být komentář jedné z našich dobrovolnic. 

“Tohle je věc, která mě nikdy nepřestane bavit. Ti klienti, za kterými docházím mi toho dávají víc než si myslí, sice nedostanu vždy zpětnou vazbu, ale ty krásné úsměvy, to štěstí v jejich očích a pohlazení, to je to, za co to opravdu stojí!!”