Naše „přednášky“ o ochotě dobrovolníků a jak se k nám zapojit 🙂 probíhají na školách.