S jarem přichází ruku v ruce i pěkné počasí, umožňující trávit společný čas venku. Dobrovolníci se rozhodli této možnosti využít a uspořádali ve čtvrtek 9.5. na zahradě Dobrovolnického centra pro své žáčky velkolepý Adrajáles!

Dobrovolníci vytvořili hned několik stanovišť, které měly děti za úkol projít a splnit. Na samotnou organizaci akce, trvající od 15:00 do 17:00, však nebyli zcela sami. Ruku k dílu výrazně poskytl i spolek Pathfinder, skauti či příbramští hasiči z Březových Hor, kteří ukázali dětem hasičskou výbavu a techniku. Ve výčtu tak mohli děti zažít nejen střílení z luku, házení míčky, střelu na bránu, ale i kupříkladu otestovat své znalosti a vědomosti v quizu, překonat svůj strach u poznávačky či využít možnosti malování na obličej.

Po splnění všech šesti stanovišť a prokázání svého úspěchu ukázáním všech šesti potřebných razítek, obdržely děti za svou snahu patřičnou odměnu. Vyjma ní obdrželi vybraní jedinci hodnotný bonus za svou výjimečnou aktivitu.

Kromě zmíněných aktivit bylo na místě k dispozici i bohaté občerstvení, které z velké části připravili samotní dobrovolníci či jejich rodinní příslušníci. Nechybělo tedy cukroví, ovoce, ale i chlebíčky a jiné dobroty.

Cílem akce bylo vytvořit úsměv na tvářích dětí, což se naplno podařilo. 

Nakonec je nutno poděkovat všem zúčastněným za jejich podíl v organizaci a v uskuteční této úspěšné události a doufat, že se i příští akce setkají se stejným (ne-li vyšším) úspěchem a reakcí.